1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW AMINOGLIKOZYDOWYCH

Niebezpieczną kumulację opisywano najczęściej przy stosowaniu antybiotyków aminoglikozydowych. Streptomycyna, neomycyna lub kana- mycyna mogą wywołać u dzieci blokadę nerwowo-mięśniową [15]. Przy podawaniu dużych dawek tych antybiotyków dootrzewnowo podczas operacji łatwo może dojść do zahamowania oddechu [12]. Przedawkowanie streptomycyny obserwowano dawniej z powodu częstego stosowania u dzieci mieszaniny penicyliny ze streptomycyną. Streptomycyna była przyczyną przypadków przedłużonej śpiączki, w tvm także śmiertelnych [251.

TOLERANCJA NA DZIAŁANIE FENOBARBITALU

Fenobarbital w dawkach stosowanych w padaczce – u zdrowych wywołuje niewielkie obniżenie sprawności umysłowej [26]. Stężenie w surowicy powyżej 70 pg/ml daje objawy uspokojenia. Tolerancja oun na niepożądane działanie fenobarbitalu jest duża.

Aktywacja mikrosomów hepatocytów za pomocą induktorów

Kliniczna farmakologia czesnym stosowaniu induktorów oraz innych leków pojawia się więc interakcja między nimi. Może ona być powodem oporności na tek, np. oporność na działanie przeciwzakrzepowe pochodnych dikumaryny lub na działanie difenylohydantoiny u osób przyjmujących jednocześnie feno- barbital. To samo dotyczy działania digoksyny i digitoksyny. Ich stężenie we krwi zmniejsza się istotnie przy jednoczesnym podawaniu barbituranów, tenylobutazonu lub difenylohydantoiny, Induktory stosowane długotrwale przyspieszają także swój własny metabolizm. Tłumaczy to ciekt „przyzwyczajenia” do wielu leków.

Rozpoznanie łagodnych guzów jajnika

W razie zrostów guz jajnikowy może powodować bóle, które wzmagają się w okresie miesiączki, podczas stosunków płciowych, w czasie wykonywania pracy fizycznej, a nawet wskutek zaparcia stolca.

Guzy, które wysunęły się do jamy brzusznej, sprawiają znacznie mniejsze dolegliwości, gdyż nie wywołują przez dłuższy czas objawów uciskowych. Pojawiają się one znowu dopiero wskutek rozciągania powłok brzusznych i wypełnienia przez guz całej jamy otrzewnowej, a więc w okresie, kiedy torbiel osiągnęła już duże rozmiary. W tych przypadkach może przyjść do podniesienia przepony przez rosnący guz, do zaburzeń czynności serca wskutek jego przesunięcia i do upośledzenia ruchów oddechowych. Ucisk dużych torbieli na żyły brzuszne staje się powodem zaburzeń krążenia krwi, wiodących do obrzęku nóg oraz powstawania guzów krwawniczych. W tego rodzaju przypadkach ogólny stan zdrowia chorej ulega szybko zmianie' na gorsze. Chora chudnie i wysycha.

MOBILIZACJA WYDZIELANIA ENDOGENNYCH GONADOTROPIN

Na pewno istotnym wskazaniem jest pierwotny lub wtórny brak miesiączki z małym wydzielaniem estrogenów (mniej niż 10 ug/24 h w moczu dobowym) i małym stężeniem gonadotropin w surowicy. Pomocniczym testem diagnostycznym jest wykazanie braku krwawienia z dróg rodnych po zaprzestaniu podawania progesteronu. Świadczy to o całkowitym braku dojrzewania pęcherzyka jajnikowego.

Torbiele część 2

Torbiele rozwijające się między blaszkami więzu szerokiego mogą – w miarę dalszego wzrostu – wystawać tylko częściowo ponad wchód miednicy, ale ich dolny biegun leży w miednicy malej i spoczywa na jednym z bocznych sklepień pochwy.

Ponieważ nawet niewielkie guzy jajnika opadają z powodu swego ciężaru i przesuwają się – leżąc jeszcze w miednicy malej – do zatoki Douglasa, obmacywanie macicy i jej przydatków nie może być wtedy tak dokładne, co sprawia, że rozpoznanie guza jajnikowego staje się trudniejsze, chyba że, jak to czasem bywa, guz ten zajmuje nie przestrzeń poza macicą, ale uchyłek pęcherzowo-maciczny otrzewnej.

Usunięcie uszypułowanej torbieli jajnika

Cięcie otwierające 'amę brzuszną nie powinno być jednak zbyt małe. W przypadkach kiedy istnieje podejrzenie co do złośliwości jajnikowego nowotworu, należy nakłuwania guza i opróżniania go z płynnej treści bezwzględnie zaniechać. Obecność cząsteczek nowotworu w płynnej treści torbielaka nakazuje bowiem bardzo ostrożne postępowanie, gdyż nawet niewielkie ilości płynu, jakie wydostałyby się po nakłuciu do jamy brzusznej, mogłyby doprowadzić do powstania przeszczepów nowotworu na otrzewnej. Ale i w przypadkach torbieli o charakterze niezłośliwym nakłucie guza odbywać się może tylko po jego osłonięciu ze wszystkich stron chustkami, przechyleniu chorej na bok i ucisku na sam guz, tak aby płyn z niego wytryskał na pewną odległość, a nie spływał swobodnie. Brzegi nakłucia chwyta się kleszczykami i pociągając je lekko wytacza się torbiel przez powłoki brzuszne. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie nakłuwa się również torbielaka, który zawiera ropę, ani też torbieli skórzastej, której mazista treść wydostać by się mogła na otrzewną.

STANY STRESOWE – DALSZY OPIS

Profilaktyczne, jednorazowe podanie oksprenololu w dawce 40 mg u osób prowadzących pojazdy mechaniczne w dużym ruchu ulicznym powodowało statystycznie znamienne zmniejszenie liczby uderzeń serca na minutę, zmniejszenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz glukozy we krwi [980],

BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

Z innych czynników, które stanowiłyby przeszkodę mechaniczną dla odpływu krwi i które można by uważać za mające znaczenie w powstawaniu bólów miesiączkowych, nie można pominąć polipów trzonu macicy, mięśniaków dolnego odcinka trzonu oraz szyjki i pewnych wad rozwojowych, których przykładem jest szczątkowy róg macicy ! ma on światło i błonę śluzową o tyle rozwiniętą, żc mogą odbywać się w nim zmiany okresowe, ale jest on zupełnie lub w znacznej części odcięty od jamy macicy. Daremne skurcze takiego rogu szczątkowego są przez kobiety odczuwane jako silny ból.

Okres płciowego dojrzewania

Okres płciowego dojrzewania, w którym przychodzi do ostatecznego wykształcenia się kobiecych cech płciowych, wymaga szczególnie higienicznego trybu życia. Chodzi bowiem o uniknięcie wszystkich tych niedociągnięć i błędów, które by mogły doprowadzić w przyszłości do wystąpienia schorzeń ginekologicznych.