1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW AMINOGLIKOZYDOWYCH

Niebezpieczną kumulację opisywano najczęściej przy stosowaniu antybiotyków aminoglikozydowych. Streptomycyna, neomycyna lub kana- mycyna mogą wywołać u dzieci blokadę nerwowo-mięśniową [15]. Przy podawaniu dużych dawek tych antybiotyków dootrzewnowo podczas operacji łatwo może dojść do zahamowania oddechu [12]. Przedawkowanie streptomycyny obserwowano dawniej z powodu częstego stosowania u dzieci mieszaniny penicyliny ze streptomycyną. Streptomycyna była przyczyną przypadków przedłużonej śpiączki, w tvm także śmiertelnych [251.

Skutki działania leków podawanych matce w okresie ciąży, porodu I karmienia. Leki podawane matce podczas ciąży czy porodu mogą wpływać niekorzystnie na dalszy rozwój noworodka, mogą też kształtować jego reakcje na leki podawane po urodzeniu. Dlatego, rozpatrując zagadnienie działania niepożądanego leków we wczesnym okresie życia post- natalnego, należy pamiętać o ścisłym jego związku z działaniem leków w okresach poprzedzających samodzielne życie.

Okres prenatalny. Ciąża jest okresem życia wymagającym dużej ostrożności w stosowaniu leków. Jedność biologiczna, jaką stanowi układ mat- ka-łożysko-płód, jest kompleksem trzech odrębnych fizjologicznie jednostek, z których każda znajduje się na różnym etapie rozwoju. Powoduje to różną ich reaktywność na podawane leki i stwarza duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwego płodu.

Szybko rosnące narządy są podatne na wpływy toksyczne ze względu na zachodzące częste podziały komórkowe. Najbardziej rosną tkanki we wczesnym okresie embriogenezy. W tym okresie (pierwsze 3-4 miesiące ciąży) leki mogą niszczyć tworzące się zawiązki komórkowe narządów, prowadząc do powstawania wad rozwojowych.

About The Author

admin

Leave a Reply