1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

Dentysta NFZ w Pyrzycach ma sporo pracy

Polskie społeczeństwo ma ogromne problemy z uzębieniem, dużo dziur, luk, zębów do rwania. Dentysta to ceniony specjalista, ale świadczy drogie usługi, nie każdą osobę na nie stać. Jednak nie ma wyjścia, czasami trzeba pójść do takiego dentysty. Nawet w niewielkich Pyrzycach taki lekarz ma wiele do zrobienia i działa bardzo intensywnie, czasami pracuje od rana do wieczora. Jakość działania to cenna sprawa, warto o tym pamiętać i spokojnie sobie radzić. W Pyrzycach pracy dla takiego eksperta bynajmniej nie brakuje. Warto dbać o zęby, a dentysta pomoże – zaplombuje dziury, wyrwie zęby, usunie zabrudzenia z zębów, wybieli uzębienie. Ma dużo do zaoferowania, a pacjenci chętnie dbają o korzystanie z usług tego lekarza. Przynajmniej dwa razy w roku należy go odwiedzić. Cała rodzina musi wybrać się do takiego eksperta, który sprawdzi zęby, zaordynuje leczenie, usunie brud. Nie ma co odkładać wizyty na później, bo czekać będzie leczenie kanałowe lub rwanie zęba. Nie jest to dobre rozwiązanie. Małe dziury szybko się plombuje. Jest to sprawa oczywista i bezcenna. Na pewno warto dbać o plombowanie zębów oraz ich dobry stan. Należy poza tym uczyć dzieci od małego, że wizyta u dentysty to sprawa normalna, bez nich nie ma mowy o plombowaniu zębów. Podsumowując, dentysta jest ważnym lekarzem, a wizyt u niego nie wolno unikać. Chore zęby niszczą serce, żołądek i źle wpływają na stawy, o czym nie wszyscy pamiętają. Dentysta to świetny ekspert. Nie ma czekać na cudowne uleczenie, lecz trzeba regularnie dbać o zęby.

Rozpoznanie raka pierwotnego jajowodu

Rozpoznanie raka pierwotnego jajowodu jest w praktyce przed badaniem histologicznym, a więc przed zabiegiem operacyjnym, prawie niemożliwe. Wprawdzie niektórzy badacze przypisują pewne znaczenie diagnostyczne krwawo podbarwionym, wodnistym upławom u kobiet między 45 a 55 rokiem życia, u których badaniem ginekologicznym można stwierdzić wyraźne i zwykle bolesne zgrubienie z boku macicy, a u których nie ma typowych objawów raka tego narządu, zwykłe jednak myślimy w takich przypadkach o nieporównanie częstszych guzach zapalnych jajowodu niż o nowotworach należących do rzadkości. Obustronne występowanie raka pierwotnego jajowodu prawie w trzeciej części opisanych przypadków nasuwa również raczej podejrzenie co do istnienia zmian zapalnych.

REALIZOWANIE POTRZEBY KONTAKTU EMOCJALNEGO

Charakter i przebieg kontaktów seksualnych w dużej mierze uzależniony jest od doświadczeń w zakresie realizowania potrzeby kontaktu emocjonalnego i potrzeby seksualnej. W okresie dojrzewania nasilająca się potrzeba seksualna nakłada się na uprzednie doświadczenia z zakresu realizacji potrzeby kontaktu emocjonalnego. Wpływa to w sposobi istotny na rodzaj zachowań seksualnych, które – odpowiednio do treści i rozmiaru doświadczeń w zakresie potrzeby kontaktu emocjonalnego – mogą sprzyjać powstawaniu głębszej więzi z drugim człowiekiem (lub być ich wynikiem) lub też mogą nie mieć waloru więziotwórczego. Integracja potrzeby kontaktu emocjonalnego z potrzebą seksualną oznacza między innymi sprzężenie uczuć z seksualnością. Integracja ta (zwłaszcza u kobiet) ma walory nie tylko więziotwórcze, lecz wywiera też wyraźny wpływ na osiągnięcie satysfakcji seksualnej. U mężczyzn, zwłaszcza tych odznaczających się dużą potencją i pobudliwością seksualną, mimo zachowanej integracji potrzeby seksualnej z potrzebą kontaktu emocjonalnego może dochodzić do kontaktów seksualnych zmierzających do odprężenia napięć seksualnych bez efektu więziotwórczego (typowe są tu np. kontakty seksualne z prostytutką). U kobiet, zwłaszcza tych cechujących się słabą pobudliwością seksualną może być wprost odwrotnie. Nie tyle kontakty seksualne mają prowadzić do osiągnięcia więzi, ile do ich satysfakcjonującego przebiegu wymagana jest uprzednio istniejąca więź emocjonalna, której są one wynikiem i dopełnieniem.

Guzyhormonalnie czynne

Wskutek zmy- jajnikach. Są to guzy niewielkie, o średnicy najwyżej kilku centymetrów. Występują głównie u kobiet starszych, wyjątkowo u dzieci i wówczas wywołują wczesne pokwi- tanie (pubertas praecox). Są guzami hormonalnie czynnymi i powodują w macicy przerost śluzówki (hyperplasia cystica glandularis) oraz nieregularne krwawienia, zdarzające się także po przekwitaniu. Jest rzeczą ciekawą, że powstanie ziarni- szczaków wywołano w' sposób sztuczny u pewnych gatunków myszy przez naświetlanie jajników promieniami Roentgena.

Dłubanie w uchu i w nosie

Popularna próba oczyszczenia przy pomocy palca wskazującego lub innego, jeśli wskazujący jest z jakiegoś powodu niesprawny, prawej bądź lewej dziurki od nosa. Próbę tę podejmujemy wiele razy dziennie, najchętniej w miejscach publicznych (na zebraniu, w kawiarni, przed kamerami telewizji), bez względu na to, czy nas coś w nosie swędzi, najczęściej dla zwrócenia na siebie uwagi. Ponieważ próba ta nie jest na ogół zalecana przez lekarzy, równocześnie jednak odzwyczajenie się od niej przerasta nasze siły, najlepiej przejść do częściowej konspiracji. Polega ona na ukrywaniu w miejscach publicznych wprowadzonego do nosa palca w chusteczce lub jeszcze lepiej: na znalezieniu sobie innego miejsca do dłubania, na przykład zęba (patrz: „Dłubanie w zębie”). Pracownicy działów kadr mogą również spróbować dłubania zastępczego w aktach personalnych.

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego

W tym ostatnim przypadku dochodzi do silnych krwotoków do jamy brzusznej, które mogą być powodem śmierci. Niezależnie od wrastania w głąb nabioniak buja również ku jamie macicy i może osiągnąć nawet pokaźne rozmiary (pięść dorosłego człowieka).

Występowanie kilku ognisk nowotworowych w macicy nie jest rzeczą rzadką. Nic zawsze leżą one obok siebie, Czasami obok rozwijającego się w śluzówce guza znajduje się ognisko w głębi mięśniówki, w więzadłe obłym lub w przymaciczu, nie mające pozornie żadnego związku z guzem pierwotnym.

Podobnie jak w przebiegu zaśniadu graniastego, w przypadkach kosmówczaka stwierdza się często (zwykle w obu jajnikach) torbiele luteinowe, których powstanie tłumaczy się działaniem na jajnik dużych ilości prolanu B (hormonu gonadotropowego B), wytwarzanego przez komórki guza. Torbiele takie czasem dochodzą do wielkości dużego jaja.

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego występują bardzo prędko i często, dlatego też jest on uważany za jeden z najniebezpieczniejszych nowotworów. Zazwyczaj powstają przerzuty w narządach płciowych, a więc w pochwie, na sromie i w przymaciczu. Z przerzutów na drodze krążenia wielkiego najpospolitsze są przerzuty do płuc oraz do wątroby. Czasami zdarzają się jednak przerzuty w mózgu, w nerkach, w pęcherzu moczowym, w śledzionie, trzustce i w tarczycy.

Genezę przerzutów kosmówczaka w narządach płciowych, które powstają poniżej ogniska pierwotnego, tłumaczy się w sposób, o którym wspominano podając opis podobnych przerzutów raka. Należy przyjąć, że w tych przypadkach cząstki nowotworu, który wrósł w żyły macicy, uległy oderwaniu, ale jako stosunkowo ciężkie nie zostały uniesione prądem krwi, lecz opadły w świetle naczyń krwionośnych do miejsca, gdzie mogły się zatrzymać i bujając dalej dały początek nowemu guzowi.

SPORNE KWESTIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA SEKSUALNEGO CZĘŚĆ 2

Wiele podstawowych kwestii poruszonych na międzynarodowych sympozjach w latach 1968 -1975 , w których oprócz pedagogów i socjologów brali udział lekarze seksuolodzy, zostało wielokrotnie określonych jako kwestie otwarte do dalszej dyskusji i do uzgodnienia w przyszłości. Rozpoczynanie relacji od spraw spornych nie oznacza, iż w ogóle nie ma tu-

AUTENTYCZNA OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA

Powstaje na tym tle pytanie: czy autentyczna osobowość człowieka najpełniej realizuje się wtedy, kiedy zostaną zerwane wszelkie więzy narzucone tradycją, obyczajem, związkami z kulturą, w jakiej się żyje. Pytanie, co jest naturą człowieka, a co kulturą, traci we współczesności swoją zasadność – człowiek może realizować swoje naturalne tendencje osobowościowe w obrębie kultury, gdyż została ona stworzona po to, by służyć naturze człowieka. Oczywiście tam, gdzie przerafinowanie kulturowe tłumi naturalne tendencje, degradując i zubożając osobowość, człowiek ma prawo buntować się i odrzucać więzy zbyt krępujące. Skoro jednak wszelkie naturalne potrzeby człowieka mogą znaleźć w kulturze swoje dopełnienie, czyniące z nich swoistego rodzaju ceremoniał wzbogacający jego przeżycia, to chyba można to także odnieść do zachowań seksualnych. Natura człowieka realizuje się i przejawia w kulturze, jeśli więc kultura nakłada na człowieka pewne ograniczenia i postulaty w zakresie życia seksualnego, nie wydaje się zasadne, aby je już z góry traktować jako udaremniające spontaniczność i autentyczne doznania. Wydaje się, że tabu seksualne, zakazy i nakazy, występujące we wszelkich kulturach wszystkich czasów, jest czymś istotnie związanym z zaspokajaniem potrzeb seksualnych i dlatego nie należy dążyć do jego zbu- rżenia. Raczej trzeba krytycznie przeanalizować: czy, i w jakim stopniu, istniejące w dzisiejszej kulturze czynniki regulujące są funkcjonalne i czy nadal są aktualne, mimo zmienionej obyczajowości i zmienionego typu kultury. Dla normalnych stosunków seksualnych równie niebezpieczne jest bowiem niszczenie tabu, jak pruderia i zakłamanie. Wyłączność seksualna, intymność aktu, wzmaganie satysfakcji przez element erotyczny to, jak się wydaje, czynniki istotnie związane z naturą życia seksualnego. Natomiast zaostrzanie zakazów do sankcji typu religijnego – grzech, potępienie, czy lekarskiego – choroba, prowadzi do największych popełnianych w tym zakresie błędów.

SEKSUALIZM KOBIETY

Seksualizm kobiety charakteryzuje pewna odrębność – w porównaniu z seksualizmem mężczyzny – i do dzisiejszego dnia wiemy o nim jeszcze bardzo mało. Trudności poznawcze oraz związane z ustaleniem prawidłowości powiększa jeszcze fakt, że odznacza się on ogromnym zróżnicowaniem indywidualnym. Dlatego prawidłowości rozwoju psychoseksualnego kobiety, które zostały już poznane, odzwierciedlają jedynie pewne ogólne schematy tego rozwoju w ich ramach istnieją jednak rozliczne i różnorodne odchylenia indywidualne związane z niepowtarzalną osobowością kobiety.

Układ limbiczny – dalszy ciąg

Wyniki stymulacji oraz uszkodzeń ośrodków seksualnych w podwzgórzu świadczą o tym, że podlegają one nadrzędnym wpływom, pochodzącym z wyższych pięter układu nerwowego, a przede wszystkim z układu limbicznego. Wiele doświadczeń przemawia za tym, że stymulacja różnych obszarów wchodzących w skład układu limbicznego wzmaga silę popędu seksualnego, wywołuje erekcję, a nawet orgazm, natomiast uszkodzenie innych obszarów wiedzie zwykle do hiperseksualności, a nawet do dewiacyjnych zachowań seksualnych. Ma to miejsce zwłaszcza przy uszkodzeniach ciała migdałowatego oraz przylegającego do niego płata skroniowego. Rzadziej obserwuje się objawy obniżenia się aktywności seksualnej po uszkodzeniu niektórych struktur układu limbicznego. Oprócz wpływu regulacyjnego na seksualność, wywieranego w fazie ergotropowej12 funkcjonowania organizmu, układ limbiczny odgrywa też pewną rolę w regulacji seksualnej mającej miejsce we śnie (a więc w fazie trofotropowej funkcjonowania organizmu człowieka). Modyfikuje i osłabia we śnie dążenia popędowe, lęki i obciążające wspomnienia (Orthner, 1976), co umożliwia człowiekowi zachowanie większego stopnia swobody w fazie czuwania. To stwierdzenie, wysunięte początkowo przez psychoanalityków, zdaje się znajdywać potwierdzenie w nowszych badaniach elektrofizjologicznych nad funkcjonowaniem mózgu człowieka we śnie.