1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

NOWOTWORY I GUZY JAJOWODU

Znamienną cechą gu ów jajowodu jest ich a) wielka rzadkość i b) niemożność dokładnego rozpoznania przed zabiegiem operacyjnym i badaniem mikroskopowym. Opisywano wprawdzie rozmaite nowotwory jajowodu, ale nawet najpospolitsze z nich, tj. rak, należą do wyjątkowych przypadków. Nie wszystkie guzy nowotworowe jajowodu mają znaczenie kliniczne. Mięśniaki, wiókniaki, naczyniaki limfatyczne, tłuszczaki, chrzęstniaki, a nawet guzy o budowie mieszanej nie wyrastają prawie nigdy do większych rozmiatów. Wypuklając się pod otrzewną tworzą małe miejscowe zgrubienia, które przy oględzinach robią nieraz wrażenie twoi ów przerostowych, określanych mianem guzkowego zapalenia cieśni jajowodu. Opisywano również torbiele jajowodów (patrz str. 482).

Spośiód nowotwoiów złośliwych mięsak jajowodu (sarcoma ouiducti) zdarza się bardzo rzadko. Punktem jego wyjścia jest przeważnie ślurówka trąbki już uprzednio zmieniona wskutek przebycia starów zapalnych.

Największe znaczenie kliniczne spośi ód nowotworów jajowodu ma rak, bro- dawczak i nabłoriak kosrr.ówkowy. Rak jest najczęściej spot ykarym r.owolwoiem jajowodu, ale liczba wspomnianych w piśmiennictwie światowym przypadków tej choroby nie przekracza 450, co stanowi 0,1-0,2 % wszystkich schorzeń rakowych części rodnych kobiety.

Rak jajowodu występuje albo jako nowotwór pierwotny (ccrcinoma tubae prima- ńum), albo jako w órr.y, przeszczepiony lub tworzący przerzut (carcinoma tubae secundarium). Postać druga jest częstsza. Bywa ona w wielu przypadkach wynikiem bezpośredniego rozprzestrzeniania się raka na sąsiednie tkanki (per continuitatem) z chorego jajnika, rzadziej z trzonu macicy przez ujście brzuszne lub maciczne.

About The Author

admin

Leave a Reply