1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Stan fizykoterapii część 2

W zaistniałej sytuacji ostrości nabiera problem nadania uprawnień z zakresu fizykoterapii absolwentom rehabilitacji szkół wychowania fizycznego. W znaczącym procencie podejmują oni pracę w rehabilitacji w wielu przypadkach nieformalnie nadzorując i prowadząc leczenie fizykoterapeutyczne. Wobec zarysowanego wcześniej, drastycznego braku kadr z tej dziedziny, włączenie w leczenie metodami fizykalnymi odpowiednio przygotowanych specjalistów rehabilitacji ruchowej znacznie złagodzi kłopoty kadrowe i usankcjonuje istniejący od lat stan rzeczy.

Na zakończenie istotne zagadnienie przyszłości tej dziedziny lecznictwa. Należy przewidywać, że w najbliższych latach wystąpi w skali światowej wielkie upowszechnienie biostymuiacji promieniowaniem laserowym, wskazują na to badania kliniczne i szersza znajomość mechanizmów działania na organizm promieniowania laserów malej mocy. Przewidywać zatem należy znaczny wzrost zapotrzebowania na opisane urządzenia, metody te bowiem będą wypierały z użycia dotychczas stosowaną aparaturą do śWiatiolecznictwa i promieniolecznictwa. Należy zatem postulować, aby przemysł krajowy jak najrychlej podjął produkcję aparatury do biostymuiacji laserowej, zakupie: bowiem tych urządzeń za granicą nie będziemy mogli przez wiele lat.

About The Author

admin

Leave a Reply