1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

REALIZOWANIE POTRZEBY KONTAKTU EMOCJALNEGO

Charakter i przebieg kontaktów seksualnych w dużej mierze uzależniony jest od doświadczeń w zakresie realizowania potrzeby kontaktu emocjonalnego i potrzeby seksualnej. W okresie dojrzewania nasilająca się potrzeba seksualna nakłada się na uprzednie doświadczenia z zakresu realizacji potrzeby kontaktu emocjonalnego. Wpływa to w sposobi istotny na rodzaj zachowań seksualnych, które – odpowiednio do treści i rozmiaru doświadczeń w zakresie potrzeby kontaktu emocjonalnego – mogą sprzyjać powstawaniu głębszej więzi z drugim człowiekiem (lub być ich wynikiem) lub też mogą nie mieć waloru więziotwórczego. Integracja potrzeby kontaktu emocjonalnego z potrzebą seksualną oznacza między innymi sprzężenie uczuć z seksualnością. Integracja ta (zwłaszcza u kobiet) ma walory nie tylko więziotwórcze, lecz wywiera też wyraźny wpływ na osiągnięcie satysfakcji seksualnej. U mężczyzn, zwłaszcza tych odznaczających się dużą potencją i pobudliwością seksualną, mimo zachowanej integracji potrzeby seksualnej z potrzebą kontaktu emocjonalnego może dochodzić do kontaktów seksualnych zmierzających do odprężenia napięć seksualnych bez efektu więziotwórczego (typowe są tu np. kontakty seksualne z prostytutką). U kobiet, zwłaszcza tych cechujących się słabą pobudliwością seksualną może być wprost odwrotnie. Nie tyle kontakty seksualne mają prowadzić do osiągnięcia więzi, ile do ich satysfakcjonującego przebiegu wymagana jest uprzednio istniejąca więź emocjonalna, której są one wynikiem i dopełnieniem.

About The Author

admin

Leave a Reply