1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

SEKSUALIZM KOBIETY

Seksualizm kobiety charakteryzuje pewna odrębność – w porównaniu z seksualizmem mężczyzny – i do dzisiejszego dnia wiemy o nim jeszcze bardzo mało. Trudności poznawcze oraz związane z ustaleniem prawidłowości powiększa jeszcze fakt, że odznacza się on ogromnym zróżnicowaniem indywidualnym. Dlatego prawidłowości rozwoju psychoseksualnego kobiety, które zostały już poznane, odzwierciedlają jedynie pewne ogólne schematy tego rozwoju w ich ramach istnieją jednak rozliczne i różnorodne odchylenia indywidualne związane z niepowtarzalną osobowością kobiety.

Wiele wyników badań naukowych coraz wyraźniej wskazuje na to, że seksualizm kobiety różni się od seksualizmu męskiego. Największe różnice zachodzą w komponentach psychologicznych i socjologicznych, natomiast stosunkowo niewielkie w fizjologicznych. Ogólnie mówiąc, różnice te są tak duże, że w zasadzie należałoby kwestionować pojęcie „seksualizm człowieka” jako nieadekwatne, a używać pojęć uściślonych, tj. „seksualizm kobiety” lub „seksualizm mężczyzny”, ponieważ właśnie seksualizm jest czynnikiem najbardziej odróżniającym mężczyznę od kobiety.

About The Author

admin

Leave a Reply