1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

SPORNE KWESTIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA SEKSUALNEGO CZĘŚĆ 2

Wiele podstawowych kwestii poruszonych na międzynarodowych sympozjach w latach 1968 -1975 , w których oprócz pedagogów i socjologów brali udział lekarze seksuolodzy, zostało wielokrotnie określonych jako kwestie otwarte do dalszej dyskusji i do uzgodnienia w przyszłości. Rozpoczynanie relacji od spraw spornych nie oznacza, iż w ogóle nie ma tu-

Sympozja, w których autor brał udział, odbyły się m. in. w Rostocku (1968, 1975), Baden (Austria – 1970), Sztokholmie (1971), Kopenhadze (1971), Stresa (Włochy-1972), Londynie (1972), SInt Niklaas (Belgia -1973), Mediolanie (1975), Viana do Casteło (Portugalia -1975), 2 międzynarodowe seminaria w Jabłonnie (1974, 1975). taj poglądów jednolitych. Na ogół powszechną zgodę zarówno wśród socjologów, jak i pedagogów wywołuje stanowisko, iż przedmiotem wychowania seksualnego jest cały człowiek. Celem oddziaływania wychowawczego w tym zakresie nie jest więc wychowanie sprawnie działającego w dziedzinie seksualnej kochanka czy męża jest nim wychowanie szeroko pojętego człowieka jako pełnej osobowości. Dlatego też wychowanie seksualne powinno stanowić tylko jeden z elementów wychowania człowieka i należy je traktować jako składową część wychowania w ogóle (zwłaszcza moralnego). Dlatego też – schodząc już na grunt praktyki – na ogół przeważa opinia, że wychowanie seksualne nie powinno być wydzielonym, wyodrębnionym przedmiotem. Powinno ono być realizowane niemal we wszystkich przedmiotach nauczania występujących w danej szkole. Naturalny związek wychowania seksualnego z przedmiotami nauczania najsilniej zaznacza się w zakresie biologii, ale także wychowania obywatelskiego, historii, literatury. Wbrew dawnej tradycji, eksperci 35 krajów biorących udział w sympozjach poświęconych wychowaniu seksualnemu podkreślali, że powinno ono być dzisiaj bezpośrednio związane ze sprawami płci człowieka, a nie dotyczyć rozmnażania się owadów, roślin zagadnienia te mogą stanowić jedynie materiał wprowadzający i uzupełniający, ale ich rozpatrywanie nigdy nie zastąpi bezpośredniego omawiania spraw seksualnych człowieka.

About The Author

admin

Leave a Reply