1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

Leczenie dławca błoniczego

W przypadku porażenia podniebienia miękkiego po-żywienie powinno być papkowate z wyłączeniem płynów. W razie porażeń mięśni przełyku żywienie odbywa się przez sondę. Poza tym w przypadkach porażeń błoniczych stosujemy strychninę, witaminę Bi, lekki masaż, elektryzację i leżakowanie na otwartym, świeżym powietrzu. W razie ujawnienia się porażeń mięśni oddechowych nie należy zwlekać z umieszczeniem chorego w komorze ciśnień wyrównawczych (tzw. żelazne płuca). Również ważne jest zapobieganie wystąpieniu zapaleń płuc przez wysokie ułożenie chorego, niedopuszczenie do zachłystywania się itd.

Anatomia patologiczna grypy

Anatomia patologiczna. Charakterystyczne dla grypy zmiany anatomo- patologiczne ograniczają się głównie do dróg oddechowych. Błona śluzowa wykazuje silny odczyn zapalny z wysiękiem surowiczym, niekiedy z wybroczynami krwawymi. Nabłonek rzęskowy ulega złuszczeniu aż do błony podstawowej. W oskrzelikach gromadzi się niekiedy wysięk pod postacią błon. Dalsze zmiany anatomiczne są uzależnione od rodzaju i lokalizacji wtórnego zakażenia. Najczęściej dochodzi do drobnoogni- skowego zapalenia płuc. Co dotyczy zarazków będących przyczyną wtórnych zakażeń, to należy wymienić dwoinkę zapalenia płuc, paciorkowce, gronkowce, hemophilus influenzae itd.

Uwarunkowanie stymulacji wzrokowej

Druga grupa autorów sądzi, że różnice w reakcjach na wzrokową stymulację seksualną uwarunkowane są głębiej i wynikają z odmienności funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego i układu endokrynne- go. Badania psychofizyczne wykazują, że chłopcy od najwcześniejszych dni życia reagują silniej na bodźce wzrokowe, natomiast dziewczęta na bodźce słuchowe (Pospiszyl, 1979), W wieku dojrzałym dotyczy to szczególnie bodźców o charakterze seksualnym. Reakcje mężczyzn na stymulację seksualną wzrokową są bardziej intensywne, „od początku” gwałtowniejsze (co nie oznacza, że są w ogóle silniejsze), natomiast reakcje kobiet narastają wolniej. Nagłość wystąpienia bodźca seksualnego jako czynnika decydującego w inicjacji reakcji seksualnej u kobiet przyjmuje też Gebhard (1968). Nieoczekiwane przedstawienie kobiecie obrazków o tematyce seksualnej może wywołać reakcję lękową, która uniemożliwia wystąpienie podniecenia seksualnego. Stopniowe, powolne nasilanie się bodźców wzrokowych, działających przez dłuższy okres czasu, sprzyja powstaniu podniecenia seksualnego u kobiety.