1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego

W tym ostatnim przypadku dochodzi do silnych krwotoków do jamy brzusznej, które mogą być powodem śmierci. Niezależnie od wrastania w głąb nabioniak buja również ku jamie macicy i może osiągnąć nawet pokaźne rozmiary (pięść dorosłego człowieka).

Występowanie kilku ognisk nowotworowych w macicy nie jest rzeczą rzadką. Nic zawsze leżą one obok siebie, Czasami obok rozwijającego się w śluzówce guza znajduje się ognisko w głębi mięśniówki, w więzadłe obłym lub w przymaciczu, nie mające pozornie żadnego związku z guzem pierwotnym.

Podobnie jak w przebiegu zaśniadu graniastego, w przypadkach kosmówczaka stwierdza się często (zwykle w obu jajnikach) torbiele luteinowe, których powstanie tłumaczy się działaniem na jajnik dużych ilości prolanu B (hormonu gonadotropowego B), wytwarzanego przez komórki guza. Torbiele takie czasem dochodzą do wielkości dużego jaja.

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego występują bardzo prędko i często, dlatego też jest on uważany za jeden z najniebezpieczniejszych nowotworów. Zazwyczaj powstają przerzuty w narządach płciowych, a więc w pochwie, na sromie i w przymaciczu. Z przerzutów na drodze krążenia wielkiego najpospolitsze są przerzuty do płuc oraz do wątroby. Czasami zdarzają się jednak przerzuty w mózgu, w nerkach, w pęcherzu moczowym, w śledzionie, trzustce i w tarczycy.

Genezę przerzutów kosmówczaka w narządach płciowych, które powstają poniżej ogniska pierwotnego, tłumaczy się w sposób, o którym wspominano podając opis podobnych przerzutów raka. Należy przyjąć, że w tych przypadkach cząstki nowotworu, który wrósł w żyły macicy, uległy oderwaniu, ale jako stosunkowo ciężkie nie zostały uniesione prądem krwi, lecz opadły w świetle naczyń krwionośnych do miejsca, gdzie mogły się zatrzymać i bujając dalej dały początek nowemu guzowi.

About The Author

admin

Leave a Reply