1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Torbiele część 2

Torbiele rozwijające się między blaszkami więzu szerokiego mogą – w miarę dalszego wzrostu – wystawać tylko częściowo ponad wchód miednicy, ale ich dolny biegun leży w miednicy malej i spoczywa na jednym z bocznych sklepień pochwy.

Ponieważ nawet niewielkie guzy jajnika opadają z powodu swego ciężaru i przesuwają się – leżąc jeszcze w miednicy malej – do zatoki Douglasa, obmacywanie macicy i jej przydatków nie może być wtedy tak dokładne, co sprawia, że rozpoznanie guza jajnikowego staje się trudniejsze, chyba że, jak to czasem bywa, guz ten zajmuje nie przestrzeń poza macicą, ale uchyłek pęcherzowo-maciczny otrzewnej.

– b)Jeśli guz jajnika jest niewielkich rozmiarów i leży poza macicą, wchodzą w rachubę w rozpoznaniu różnicowym następujące sprawy chorobowe:

W tego rodzaju przypadkach przy próbach podniesienia macicy ruch udziela się mięśniakowi i na odwrót. Bardzo często obok mięśniaka podsurowiczego macicy wykazać można także inne mięśniaki (np, śródścienne), co, rzecz prosta, ułatwia rozpoznanie. Pewną wskazówką może być i wiek chorej. Jak wiadomo, mięśniaki trafiają się u młodych kobiet tylko wyjątkowo.

Należy jednak pamiętać, że torbiel jajnika może być połączona zrostami z tylną ścianą macicy. Wówczas odróżnienie jej od obrzękłego, podsurowiczego mięśniaka macicy jest rzeczą bardzo trudną. Tak samo odróżnienie mięśniaka lub włókniaka jajnika, przylegającego ściśle do ściany macicy, od mięśniaka podsurowiczego tego narządu jest w wielu przypadkach prawie niemożliwe.

About The Author

admin

Leave a Reply