1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

STANY STRESOWE – DALSZY OPIS

Profilaktyczne, jednorazowe podanie oksprenololu w dawce 40 mg u osób prowadzących pojazdy mechaniczne w dużym ruchu ulicznym powodowało statystycznie znamienne zmniejszenie liczby uderzeń serca na minutę, zmniejszenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz glukozy we krwi [980],

Emocjonalny stres u studentów spowodowany egzaminem, a połączony z wystąpieniem lęku, częstoskurczu, rozkojarzenia psychicznego, znoszono przez uprzednie podanie propranololu w dawkach 10 – 80 mg. Wielkość dawki ustalono w zależności od stopnia zahamowania czynności serca (Utrzymując od 55 do 66 uderzeń serca na minutę). Po zastosowaniu propranololu nie pojawiły się objawy stresu emocjonalnego, w wyniku czego u studentów zanotowano lepsze wyniki egzaminu [148],

Opisywano również „zespoły katecholaminowe” u członków orkiestry symfonicznej, szczególnie grających na instrumentach szarpanych. Podanie alprenololu w dawce 100 mg na V2 h przed koncertem znosiło palpitacje serca, drżenie kończyn, napięcie mięśni – typowe objawy zespołu ka- techolaminowego [616].

About The Author

admin

Leave a Reply