1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Anatomia patologiczna grypy

Anatomia patologiczna. Charakterystyczne dla grypy zmiany anatomo- patologiczne ograniczają się głównie do dróg oddechowych. Błona śluzowa wykazuje silny odczyn zapalny z wysiękiem surowiczym, niekiedy z wybroczynami krwawymi. Nabłonek rzęskowy ulega złuszczeniu aż do błony podstawowej. W oskrzelikach gromadzi się niekiedy wysięk pod postacią błon. Dalsze zmiany anatomiczne są uzależnione od rodzaju i lokalizacji wtórnego zakażenia. Najczęściej dochodzi do drobnoogni- skowego zapalenia płuc. Co dotyczy zarazków będących przyczyną wtórnych zakażeń, to należy wymienić dwoinkę zapalenia płuc, paciorkowce, gronkowce, hemophilus influenzae itd.

Uwarunkowanie stymulacji wzrokowej

Druga grupa autorów sądzi, że różnice w reakcjach na wzrokową stymulację seksualną uwarunkowane są głębiej i wynikają z odmienności funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego i układu endokrynne- go. Badania psychofizyczne wykazują, że chłopcy od najwcześniejszych dni życia reagują silniej na bodźce wzrokowe, natomiast dziewczęta na bodźce słuchowe (Pospiszyl, 1979), W wieku dojrzałym dotyczy to szczególnie bodźców o charakterze seksualnym. Reakcje mężczyzn na stymulację seksualną wzrokową są bardziej intensywne, „od początku” gwałtowniejsze (co nie oznacza, że są w ogóle silniejsze), natomiast reakcje kobiet narastają wolniej. Nagłość wystąpienia bodźca seksualnego jako czynnika decydującego w inicjacji reakcji seksualnej u kobiet przyjmuje też Gebhard (1968). Nieoczekiwane przedstawienie kobiecie obrazków o tematyce seksualnej może wywołać reakcję lękową, która uniemożliwia wystąpienie podniecenia seksualnego. Stopniowe, powolne nasilanie się bodźców wzrokowych, działających przez dłuższy okres czasu, sprzyja powstaniu podniecenia seksualnego u kobiety.