1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

NOWOTWORY I GUZY JAJOWODU

Znamienną cechą gu ów jajowodu jest ich a) wielka rzadkość i b) niemożność dokładnego rozpoznania przed zabiegiem operacyjnym i badaniem mikroskopowym. Opisywano wprawdzie rozmaite nowotwory jajowodu, ale nawet najpospolitsze z nich, tj. rak, należą do wyjątkowych przypadków. Nie wszystkie guzy nowotworowe jajowodu mają znaczenie kliniczne. Mięśniaki, wiókniaki, naczyniaki limfatyczne, tłuszczaki, chrzęstniaki, a nawet guzy o budowie mieszanej nie wyrastają prawie nigdy do większych rozmiatów. Wypuklając się pod otrzewną tworzą małe miejscowe zgrubienia, które przy oględzinach robią nieraz wrażenie twoi ów przerostowych, określanych mianem guzkowego zapalenia cieśni jajowodu. Opisywano również torbiele jajowodów (patrz str. 482).

Estriol

Estron + Estradiol zwiększa szansę zachorowania. Gruczoł sutkowy podlega działaniu wielu hormonów: estrogenów, progesteronu, prolaktyny, kortykosteroidów i innych, jak lutropina, folitro- pina i somatotropina, hormony gruczołu tarczowego, insulina [10, 37, 38],

CUKRZYCA POSTEROIDOWA

Długotrwałe stosowanie steroidów może powodować zaburzenia metaboliczne i kliniczne określane mianem cukrzycy steroidowej [11]. Do jej cech należą:

Rodzaje przemieszczeń macicy – kontynuacja

Również zjawiskiem bezwzględnie patologicznym jest pochylenie macicy do tyłu (retroversio), gdy szyjka maciczna jest zwrócona ku przodowi, a trzon do tyłu. Przy pochyleniu na prawo (dextroversio) lub na lewo (sinistroversio) trzon macicy leży na prawo lub na lewo, a szyjka macicy jest zwrócona w stronę przeciwną.

– d)Podniesienie (elevatio). Jeśli macica w całości jest przesunięta ku górze, dno jej sterczy ponad spojenie łonowe i linię bezimienną, która oddziela miednicę małą od dużej.

– e)Obniżenie (descensus uteń) i wypadnięcie (prolapsus uteri). W tego rodzaju stanach macica leży niżej niż w warunkach prawidłowych. Jeśli znajduje się jeszcze w pochwie, mówimy o obniżeniu się jej, jeśli zaś wystaje przed szparę sromową – o wypadnięciu. O rozpoznaniu obniżenia macicy decyduje określenie stosunku części pochwowej do linii międzykolcowej (linea interspinalis), tj. opuszczenie się jej poniżej tej linii.

– f)Skręt ( tor sio, rotatio).

NECROLYSiS EPIDERMAUS TOXICA LYELL

Jednostkę tę po raz pierwszy opisał Lyell w 1956 r. i jest przez część autorów traktowana jako odmiana rumienia wielopostaciowego o bardzo ciężkim, niekiedy śmiertelnym przebiegu. Według Jabłońskiej [11] przypadki kończące się niepomyślnie stanowią 30 – 40%. –

Odtłuszczanie brzucha

Otłuszczenie brzucha. Nagromadzenie się wielkich ilości tłuszczu w powłokach brzusznych, spotykane niekiedy u kobiet w wieku przejściowym, jest miejscowy™ przejawem ogólnego otłuszczenia, a więc dowodem chorobliwego i nierównomiernego rozdziału tłuszczu w ustroju. Czasami gromadzi się w obrębie powłok brzusznych nawet kilka kilogramów tłuszczu, co doprowadza do obwisania brzucha, przechylania się z konieczności w tył przy chodzie, do kompensacyjnej lordozy kręgosłupa wskutek przesunięcia się środka ciężkości ku tyłowi i do powstawania nieraz dotkliwych bólów w krzyżach. Nagromadzenie się wielkich ilości tłuszczu w powłokach brzusznych u osób młodych (przy równoczesnym braku miesiączki) przemawia za zaburzeniami czynności przysadki mózgowej. Zdarza się to również u kobiet chorych na cukrzycę.

KANAMYCYNA A USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRNEGO

W ocenie dawki całkowitej streptomycyny, którd wywołuje objawy niepożądane ze strony ucha wewnętrznego (przy prawidłowej czynności nerek), notuje się duże różnice: na podstawie analizy własnego materiału Miszke [41] uważa, że dawka całkowita 20 – 30 g może być powodem występowania zaburzeń przedsionkowych inni obserwowali je dopiero po przekroczeniu 800-1000 g [10]. Dawka nie przekraczająca 1,0 g/24 h u chorych z prawidłową czynnością nerek i przy stałej kontroli funkcji ucha wewnętrznego, wydaje się stosunkowo bezpieczna, nawet przy długotrwałym stosowaniu. Wystąpienie niewielkich zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, przy braku zmian w pobudliwości narządu przedsionkowego, nie jest wskazaniem do odstawienia antybiotyku, lecz do zmniejszenia dawki dobowej lub podzielenia jej na części. Dotyczy to zwłaszcza chorych, u których streptomycyna jest stosowana jako lek z wyboru przez dłuższy czas. Wyjątkowo spotyka się nadwrażliwość osobniczą do uszkodzenia ucha wewnętrznego może dojść już po przyjęciu kilku gramów antybiotyku [5], Znacznie częściej niż u dorosłych uszkodzenie układu równowagi i narządu słuchu występuje u dzieci. Według Prazica i Salaja objawy te występowały u 36% dzieci leczonych streptomycyną z powodu gruźlicy płuc [48],

Objawy niepożądane kortykoterapii

Oznaczanie zawartości 17-KS w moczu we wrodzonej postaci zespołu nadnerczowo-płciowego wykazuje wyraźny wpływ hamujący deksametazonu. Jeżeli źródłem nadmiaru androgenów jest guz kory nadnerczy, wydalanie 17-KS nie zmniejsza się po zastosowaniu deksametazonu.

Cecha dziecięcych macic

Cechą dziecięcych macic (uterus infantilis) jest, jak już wspominano, długa i wąska szyjka a mało rozwinięty trzon. W myśl dzisiejszych zapatrywań zwężenie kanału szyjki nie ma samo przez się większego znaczenia patognomonicznego dla niepłodności kobiecej. Jest ono raczej przejawem ogólnego niedorozwoju narządu rodnego – a więc i jajników – będącego istotną przyczyną braku potomstwa. I chociaż nikt nie zaprzecza częstym przypadkom zajścia w ciążę po rozszerzeniu kanału szyjki, korzystne wyniki leczenia tym sposobem trzeba raczej przypisać okoliczności, że przy zgłębnikowaniu i rozszerzaniu szyjki usunięty zostaje czop śluzu, który może przeszkadzać wniknięciu plemników do macicy, jeśli jest zbyt gęsty i twardy. Z tych względów, mimo zmiany zapatrywań na etiologiczne znaczenie zwężenia kanału szyjki, mechaniczne rozszerzenie jej kanału stosowane jest nadal jako środek leczący kobiecą niepłodność.

POLSKIE KONWENCJONALNE PREPARATY

Preparaty insuliny o szybkim i krótkim działaniu. Insulina w roztworze kwaśnym, zwykła lub krystaliczna (Insulinum, fioł. 10 ml, 1 mi = 40, 80 j.m.). Jest to klarowny, bezbarwny płyn. W celu jego uzyskania rozpuszcza się insulinę w substancji, uprzednio uzyskaną w krystalicznej formie romboedrów, w wodzie z dodatkiem 1,4-l,8(l/o roztworu glicerolu i 0,1-0,3% roztworu fenolu. Zapewnia to izotoniczność, stabilizację i jałowość roztworu. Jego pH wynosi 2,5-3,5 jest więc kwaśne.