1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Rodzaje przemieszczeń macicy – kontynuacja

Również zjawiskiem bezwzględnie patologicznym jest pochylenie macicy do tyłu (retroversio), gdy szyjka maciczna jest zwrócona ku przodowi, a trzon do tyłu. Przy pochyleniu na prawo (dextroversio) lub na lewo (sinistroversio) trzon macicy leży na prawo lub na lewo, a szyjka macicy jest zwrócona w stronę przeciwną.

– d)Podniesienie (elevatio). Jeśli macica w całości jest przesunięta ku górze, dno jej sterczy ponad spojenie łonowe i linię bezimienną, która oddziela miednicę małą od dużej.

– e)Obniżenie (descensus uteń) i wypadnięcie (prolapsus uteri). W tego rodzaju stanach macica leży niżej niż w warunkach prawidłowych. Jeśli znajduje się jeszcze w pochwie, mówimy o obniżeniu się jej, jeśli zaś wystaje przed szparę sromową – o wypadnięciu. O rozpoznaniu obniżenia macicy decyduje określenie stosunku części pochwowej do linii międzykolcowej (linea interspinalis), tj. opuszczenie się jej poniżej tej linii.

– f)Skręt ( tor sio, rotatio). W tego rodzaju przemieszczeniu macica skręca się wokół swej osi. Jeśli skręt nastąpi najwyżej o go°, jeden z rogów macicy zwraca się ku przodowi, a drugi ku tyłowi. Niekiedy jednak, chociaż bardzo rzadko, dochodzi do skrętu, a raczej obrotu macicy o 1800 lub więcej. Taki wybitny obrót (rotatio uteri) jest możliwy tylko w zakresie trzonu macicy. Szyjka macicy będąc unieruchomiona przez strefy zagęszczeń tkanki miedniczej może dokonać obrotu wokół swej osi tylko w stopniu nieznacznym, toteż w tych rzadkich przypadkach, kiedy obrót trzonu macicy nastąpi o 1800, tj. gdy prawy jajnik leży po stronie lewej, a lewy po prawej, szyjka macicy ulega spiralnemu, korkociągowatemu skręceniu.

– g)Wynicowanie (inversio uteri). Zmiana położenia macicy określana tą nazwą polega na wywróceniu trzonu macicy na podobieństwo palców rękawiczki, tak że błona śluzowa wypukła się na zewnątrz.

About The Author

admin

Leave a Reply