1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

OBJAWY ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO

Objawy działania niepożądanego na ośrodkowy układ nerwowy mogą być wynikiem wpływu leku na całą substancję szarą mózgu bądź efektem toksycznego uszkodzenia neuronów niektórych tylko ośrodków nerwowych. Mogą to być objawy czasowej tylko dysfunkcji tych ośrodków, co zdarza się częściej, lub dłużej trwającego uszkodzenia komórek układu nerwowego, zwłaszcza przy podawaniu leków mających tendencję do kumulowania się spotyka się to rzadziej.

Przykładem leku o toksycznym wpływie na ośrodkowy układ nerwowy jest chinidyna, a także – choć w mniejszym stopniu – leki chinidy- nopodobne. Chinidyna jest „jadem” protoplazmatycznym i jej działanie nie ogranicza się tylko do wybiórczego wpływu na mięsień serca, ale także wpływa na funkcję innych narządów i układów [8, 9], Jest to wynik działania chinidyny na potencjał czynnościowy tych komórek – toksycznego uszkodzenia błony komórkowej i struktur subkomórkowych. Wynikiem tego są działania niepożądane ogólne, takie jak bóle głowy, drgawki bądź objawy uszkodzenia ogniskowego – zaburzenia widzenia, okresowa głuchota, depresja ośrodka oddechowego.

Wszystkie te działania najczęściej ustępują same i wymagają jedynie odstawienia leku.

About The Author

admin

Leave a Reply