1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

ZAPOBIEGANIE ZAJŚCIU W CIĄŻĘ (contraceptio)

Na ogół wskazaniem do używania środków zapobiegających zajściu w ciążę są tego rodzaju warunki osobnicze, które uprawniają w razie zajścia kobiety w ciążę do przerwania jej ze względów zdrowotnych, a więc w razie stwierdzenia schorzeń, w których ciąża zagraża życiu, np. poważnych wad serca, płuc, nerek, stanów daleko posuniętej niedokrwistości, w ciężkich organicznych schorzeniach itd.

Metody mające na celu uniemożliwienie zapłodnienia są bardzo liczne i stosowane były już od dziesiątków lat. Żadna z nich nie daje jednak absolutnej pewności. Wszyslkie uważać należy jedynie za sposoby utrudniające zapłodnienie w mniejszym lub większym stopniu, a nie bezwzględnie mu zapobiegające. Wyjątek stanowią tylko pewne zabiegi operacyjne, które polegają na stworzeniu takich warunków anatomicznych, które uniemożliwiają na przyszłość połączenie się plemnika z jajem. Wchodzą one zatem w rachubę nie jako środki spełniające czasowo swoje zadanie, ale jako sposoby wiodące do trwałego upośledzenia i ostatecznego zniesienia płodności. Oznaczamy je nazwą steriiisatio.

Jakkolwiek zabieg operacyjny nie jest jedyną metodą mogącą sprowadzić trwałą niepłodność kobiety, gdyż da się to uzyskać także przez zniszczenie utkania jajnikowego naświetleniem promieniami Roentgena. Przez sterilisalio w znaczeniu chirurgicznym rozumiemy albo usunięcie jajników, albo też przecięcie jajowodów (steriiisatio tubaria), zwykle w pobliżu macicy, i takie zaopatrzenie przeciętych ich kikutów, które by powodowało ich zupełne zamknięcie.

About The Author

admin

Leave a Reply