1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Ciała obce żołądka

Wczesne rozpoznanie ma bardzo ważne znaczenie, gdyż jedynym sposobem leczenia jest wczesny zabieg chirurgiczny.

Ciała obce żołądka przedstawiają niebezpieczeństwo wówczas, jeśli są większe i ostre, choć np. małe, nawet rozpięte, agrafki lub szpilki mogą być wydalone bez przeszkód drogą naturalną. W przypadku połknięcia każdego ciała obcego, a zwłaszcza takiego, które z powodu swych rozmiarów lub kształtu może uszkodzić ścianę jelit podczas przechodzenia przez nie, należy w miarę możności codziennie śledzić pod rentgenem jego położenie. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że ciało obce spowoduje przedziurawienie jelit, albo jeżeli zalega ono zbyt długo w żołądku (np. powyżej 1 tygodnia), należy przystąpić do wydobycia ciała obcego szczyp- czykami przy użyciu wziernika żołądkowego. W razie wystąpienia objawów zapalnych lub niedrożności jelit, należy uciec się do zabiegu chirurgicznego.

Asymetria twarzy

Wykonanie zabiegu winno się powierzać doświadczonemu chirurgowi plastykowi. Niekiedy zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu. Po operacji pozostają nierzadko trudności w prawidłowym wymawianiu, które wymagają specjalnego treningu pod kierunkiem specjalisty foniatry, oraz nieprawidłowości uzębienia, wymagające leczenia ortodontycznego. Należy pamiętać także o trudnościach społecznego współżycia dziecka dotkniętego tą wadą i odpowiednio im zapobiegać.

CHOROBY ŚLINIANEK

Nadmierne ślinienie lub suchość z braku śliny w jamie ustnej jest związane ze stanem układu nerwowego (ból, emocje, wzmożone napięcie).

Ropne zapalenie ślinianek

Ropne zapalenie ślinianek jest chorobą rzadką. Powstaje na drodze hematogennej w następstwie bakteriemii (dur brzuszny, posocznica) albo wskutek zakażenia inwazyjnego przez przewód Stenona, najczęściej paciorkowcami lub gronkowcami. Zdarza się częściej u dzieci wyniszczonych, z osłabioną odpornością. Gruczoł ślinowy obrzęka, staje się tkliwy na ucisk, a skóra nad nim jest często zaczerwieniona. Niekiedy po ucisku na śliniankę można obserwować wypływanie ropy z przewodu Stenona do jamy ustnej.

Leczenie antybiotykami prowadzi się stosownie do wrażliwości zarazków. W razie konieczności przystępujemy do usunięcia ropy na drodze chirurgicznej.

Przeżuwanie

Leczenie polega na stosowaniu gęstego pożywienia i utrzymywaniu dziecka w pozycji skośnej. W przypadkach kurczu wpustu dobre wyniki daje atropina, niekiedy pomaga założenie cewnika lub rozszerzanie zwężenia za pomocą balonika nadymanego powietrzem. W miarę wzrastania dziecka objawy chorobowe mają często tendencję do ustępowania.

Język geograficzny i „włochaty

Język geograficzny (linąua geographica) występuje bardzo często u dzieci. Na tle białawych nalotów pojawiają się plamy żywoczerwone, okrągławe lub kształtu nieregularnego, zmieniające swój kształt i przesuwające się oraz ostro odgraniczone. Ten dwubarwny obraz języka przypomina mapę, z czego wywodzi się nazwa. Czerwone plamy są wynikiem braku brodawek wtórnych, które ulegają zrogowaceniu, a następnie złuszczają się w sposób nagły i charakterystyczny, odsłaniając zaczerwienioną śluzówkę. Język geograficzny występuje częściej u dzieci alergicznych. Schorzenie nie sprawia dolegliwości i nie wymaga leczenia.

Nowotwory języka

Nowotwory języka: najczęstsze z nich to naczyniaki krwionośne i lim- fatyczne (leczenie chirurgiczne), rzadko mięśniaki. Na oddzielną wzmiankę zasługuje torbiel nasady języka. Jest to torbiel retencyjna na tle przetrwałego ductus ihyreoglossus. Przedstawia się ona jako białawy lub szary twór położony u nasady języka na górnej powierzchni. W przypadku trudności połykania wskazane leczenie chirurgiczne.

Pleśniawica

Niektórzy polecają też pędzlowanie lub płukanie jamy ustnej roztworem antybiotyków, np. penicyliny prokainowej ze streptomycyną, aureo- myc^ny itd. W przypadkach o ciężkim przebiegu poleca się leczenie ogólne antybiotykami o szerokim wachlarzu działania. Pożywienie powinno być płynne i chłodne.

Formalina, Fosfor

Objawy: silne bóle po oparzeniu przełyku i żołądka, pieczenie w ustach, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerek, białkomocz.

Ustalenie obecności ciała obcego

Ustalenie obecności ciała obcego, umiejscowienia jego uwięźnięcia i ustalenie możliwości leczenia jest celem badania radiologicznego (o ile ciało jest kontrastowe). Leczenie polega zwykle na usunięciu ciała obcego szczypczykami przy użyciu ezofago- skopu, który należy wprowadzać nadzwyczaj ostrożnie. Ciała obce dłużej zalegające powodują obrzęk, który może utrudniać ich wydobycie.

Kamica przewodu Stenona

Kamica przewodu Stenona objawia się obrzękiem i boles- nością ślinianki przyusznej. Badanie rentgenowskie z zastosowaniem środka cieniującego do przewodu Stenona ułatwia rozpoznanie.