1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Kształt gruczołów jest nieregularny

Głównym objawem klinicznym metropatii jest krwawienie z macicy. Zanim jednak przyjdzie do jego wystąpienia, zachodzą w błonie śluzowej tego narządu zmiany polegające na zgrubieniu jej wskutek przerostu. Przerost ten nie odbywa się równomiernie, co powoduje tworzenie się polipowatych wyrośli i nietypowego rozwoju gruczołów. Kształt gruczołów jest nieregularny, a wskutek poszerzenia się ich światła powstają drobne torbidki. Gruczoły te nie wytwarzają jednak wydzieliny, gdyż nie dochodzi do powstania ciałka żółtego w jajniku, a co za tym idzie do wytwarzania hormonu ciałka żółtego.

Wskutek Ieukocytarnego nacieczenia zatorów i wylewów krwi w obrębie błony śluzowej dochodzi wcześniej lub później do stopniowej, ogniskowej martwicy i powolnego, często długotrwałego, oddzielania się patologicznie zmienionej jej warstwy czynnościowej. Procesowi temu towarzyszy krwawienie, które czasem bywa bardzo obfite. Dopiero po oddzieleniu się warstwy czynnościowej błony śluzowej dochodzi zwykle do zaniku pęcherzyka Graafa.

Badanie histologiczne błony śluzowej w czasie krwawienia wykazuje, że nabłonek jej składa się z wysokich komórek słupkowych, rozmieszczonych nierównomiernie, ze względu na istniejące ogniska rozpadu i martwicy, które są cechą znamienną tego schorzenia. Poszerzanie się światła gruczołów można stwierdzić nawet gołym okiem.

Nabłonek takich gruczołów składa się zwykle również z wysokich komórek słupkowych obok nich mogą jednak występować i komórki niższe, a nawet spłaszczone. Bardzo często komórki nabłonkowe ukla- Ryc- >45b- Przerost śluzówki macicy w przebiegu, dają się w warstwy i tworzą jakby krw’otoczncj melroPalii (™tropathia haemorrhagica). małe brodawki i wyniosłości. W świe- Na zdkciu vtidoczne wybit”e p™««™« gruczołów śluzówki

About The Author

admin

Leave a Reply