1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Ustalenie obecności ciała obcego

Ustalenie obecności ciała obcego, umiejscowienia jego uwięźnięcia i ustalenie możliwości leczenia jest celem badania radiologicznego (o ile ciało jest kontrastowe). Leczenie polega zwykle na usunięciu ciała obcego szczypczykami przy użyciu ezofago- skopu, który należy wprowadzać nadzwyczaj ostrożnie. Ciała obce dłużej zalegające powodują obrzęk, który może utrudniać ich wydobycie.

Oparzenia przełyku substancjami żrącymi są dość częste u dzieci. Substancje te w zależności od rodzaju i stężenia powodują martwicę, silne przekrwienie, obrzęk i odczyn zapalny, a w późniejszym okresie bliznowacenie i zwężenie przełyku. Bezpośrednim następstwem jest palący ból za mostkiem, zwłaszcza podczas połykania, oraz wymioty śluzowo- -krwawe. W pierwszych godzinach istnieje niebezpieczeństwo obrzęku głośni, później przedziurawienie przełyku i owrzodzenia. Dalszym następstwem jest mniej lub więcej rozległe zwężenie przełyku.

About The Author

admin

Leave a Reply