1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Kamica przewodu Stenona

Kamica przewodu Stenona objawia się obrzękiem i boles- nością ślinianki przyusznej. Badanie rentgenowskie z zastosowaniem środka cieniującego do przewodu Stenona ułatwia rozpoznanie.

Żabka jest określeniem torbieli zastoinowej w przewodzie ślinianki podjęzykowej. Zamknięcie ujścia przewodu przez czop złożony z bakterii lub złuszczonych komórek powoduje wypuklenie śluzówki do jamy ustnej, przypominające wyglądem żabi brzuch, stąd wywodzi się nazwa schorzenia. Torbiel rzadko ulega samoistnemu opróżnieniu i dlatego wymaga leczenia chirurgicznego w przypadku dolegliwości.

Zespół Mikulicza jest określeniem równoczesnego powiększenia ślinianki przyusznej i gruczołu łzowego. Zespół ten, o nie znanej etiopatogenezie, zdarza się w gruźlicy, białaczce i mięsaku limfatycznym.

Stomatitis catarrhalis. Błona śluzowa jamy ustnej ulega zmianom zapalnym w każdej omal chorobie zakaźnej ogólnej oraz we wszelkich procesach zapalnych toczących się w najbliższym sąsiedztwie. Ten nieswoisty stan zapalny określamy jako nieżytowe zapalenie jamy ustnej

(stomatitis catarrhalis). Rzadko wymaga ono leczenia za pomocą stosowania lekkich środków przeciwzapalnych i odkażających (napar rumianku, płukania 1/2% roztworem nadmanganianu potasu). Zmiany w błonie śluzowej typowe dla poszczególnych chorób zostały opisane w odpowiednich rozdziałach.

About The Author

admin

Leave a Reply