1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Przeżuwanie

Leczenie polega na stosowaniu gęstego pożywienia i utrzymywaniu dziecka w pozycji skośnej. W przypadkach kurczu wpustu dobre wyniki daje atropina, niekiedy pomaga założenie cewnika lub rozszerzanie zwężenia za pomocą balonika nadymanego powietrzem. W miarę wzrastania dziecka objawy chorobowe mają często tendencję do ustępowania.

Przeżuwanie jest objawem chorobowym rzadko spotykanym, o nieznanej bliżej etiologii. Przypuszcza się podłoże nerwicowe. Polega ono na tym, że w pewien czas po karmieniu niewielkie ilości pokarmu wracają z żołądka do jamy ustnej i albo są wyrzucane na zewnątrz w postaci ulewania, albo przetrzymywane w jamie ustnej, albo też połykane ponownie. Objaw ten towarzyszy niekiedy achalazji przełyku.

Rokowanie jest na ogół dobre. W leczeniu należy wypróbować działanie środków uspokajających, zmianę rodzaju pożywienia albo jego konsystencji, zmianę otoczenia, zaabsorbowanie uwagi dziecka itp.

Ciała obce przełyku zatrzymują się najczęściej w części szyjnej lub w pobliżu wpustu. Objawem ich obecności jest kaszel, dławienie się, trudności połykania i ból. Dla rozpoznania cenne wskazówki daje staranny wywiad.

About The Author

admin

Leave a Reply