1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

ZAPALENIE ESICY i ODBYTNICY

Niektóre schorzenia kiszki esowatej mogą wpływać niekorzystnie na kobiece narządy rodne. Wypełnienie esicy kałem powoduje -już w warunkacli prawidłowych – przesunięcie macicy ku przodowi i do boku. Jeśli występuje skłonność do zalegania kału w jelicie grubym i jeśli sama esica jest dłuższa, zmienić się może położenie nie tylko macicy, ale i jej przydatków.

Stałe wypełnienie esicy kałem pociąga za sobą również zapalenie jej śluzówki wobec powstających często w jej obrębie odleżyn. Jeśli stan zapalny nie ograniczy się tylko do błony śluzowej – a nawet i mięśniówki – ale przejdzie na otrzewną, która pokrywa kiszkę (perisigmoiditis), lub na tkankę łączną jej krezki (mesosigmoiditis), może powstać wówczas niebezpieczeństwo dla narządów rodnych kobiety. W razie szerzenia się bowiem procesu zapalnego w miednicy małej wytwarzają się zrosty, niekiedy obejmujące narządy płciowe, a nawet powstaje ropień w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Procesy zapalne w tkance łącznej krezki esicy mogą szerzyć się dalej na tkankę łączną przyodbytniczą i stać się powodem zapalenia tylnego przymacicza. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie.

ZAPALENIE ODBYTNICY – Najczęstszą przyczyną podrażnienia zapalnego odbytnicy jest zaleganie w niej kału z powodu długotrwałego zaparcia stolca. Wytwarzają się wówczas niekiedy owrzodzenia śluzówki, które mogą stać się wrotami zakażenia. Zakażenie to może się przenieść na tkankę łączną przyodbytniczą (paraproctitis) i na więzadla krzy- żowo-maciczne (parametritisposterior). Dowodem, że źródłem zapalenia przymacicza nie zawsze jest proces zapalny w obrębie narządów rodnych, jest występowanie tej choroby i u osób, których części płciowe nie wykazują żadnych zmian chorobowych.

About The Author

admin

Leave a Reply