1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

WYNICOWANIE MAGICY

Wynicowanie macicy jest bardzo rzadką postacią zmiany jej położenia, w której jedna część tego narządu wtłacza się w drugą lub w której cały narząd zostaje wywrócony wewnętrzną śluzówkową powierzchnią na zewnątrz. Wynicowanie macicy odpowiadałoby zatem – ze względu na podobny sposób powstawania – pewnym stanom patologicznym, które w odniesieniu do jelita cienkiego nazywamy „wgłobieniem“ (inmginatio), w odniesieniu zaś do kiszki grubej, a także pochwy, zupełnie niesłusznie „wypadaniem“ (prolapsus).

Rozróżniamy wynicowanie macicy: a) zupełne i b) częściowe. Częściowe wynicowanie może być różnego stopnia. Wtłoczeniu do jamy macicy może ulec zarówno dno, jak i jakakolwiek inna część przedniej lub tylnej ściany macicy.

Jeśli szyjka macicy jest zamknięta, a jej wgłobiona do światła macicy ściana nie wysuwa się do pochwy, mówimy raczej o „uwypuklaniu się“ jej do jamy macicy. Nazwę „wynicowanie“ stosujemy natomiast do tych przypadków, w których wgłobiona macica wydostała się przez rozszerzoną szyjkę do pochwy i leży w jej świetle. W najwyższych stopniach wynicowania trzon macicy nie może zmieścić się w pochwie i widać go przed szparą sromową. Tego rodzaju przemieszczenie nazywamy „wy nicowaniem z wypadnięciem“ (intersio uteri cum prolapsu).

Klinicznie rozróżniamy dwie postacie wynicowania macicy. Jedna z nich, o wiele częstsza, powstaje bezpośrednio po porodzie (iiwersio puerperalis vel toko- genetica) bądź to jako schorzenie samorodne, bądź też spowodowane zastosowaniem nieodpowiednich rękoczynów przez osoby udzielające pomocy rodzącej. Druga postać, nie mająca z porodem żadnego związku, powstaje wskutek pod- śluzówkowego guza macicy (najczęściej mięsaka lub mięśniaka), który pod wpływem skurczów mięśnia macicznego rodzi się przez szyjkę do pochwy, powodując wglobianie się dna lub ściany macicy (iiwersio onkogenetica).

About The Author

admin

Leave a Reply