1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

TORBIELE POCHWY KONTYNUACJA

Nie jest jednak wyłączone powstanie ich także drogą wszczepienia do pochwy drobnych cząstek nabłonkowych podczas zabiegu operacyjnego.

Torbiele pochwy rosną zwykle powoli, nie dają żadnych objawów i bywają wykryte przeważnie przypadkowo. Są one usadowione rozmaicie głęboko, jakkolwiek w większości przypadków stwierdza się je tuż pod błoną śluzową. Jeśli są umiejscowione głębiej, mogą czasami, pociągając pochwę, wywołać tak znamienne dla wszystkich guzów położonych u wejścia do pochwy uczucie ciążenia ku dołowi. Niekiedy powodują dolegliwości podczas spółkowania lub wręcz je uniemożliwiają. Jeśli są one znaczniejszych rozmiarów – co zdarza się rzadko – mogą uciskać na cewkę moczową powodując zaleganie moczu w pęcherzu lub też mogą stanowić przeszkodę podczas porodu.

Rozpoznanie torbieli pochwy nie nastręcza trudności ze względu na jej wiotkość i przeświecanie sinawej zawartości na tle różowej ściany pochwy. W pewnych przypadkach można by ją co najwyżej wziąć omyłkowo za pochwowy uchyłek pęcherza moczowego w razie wypadania przedniej ściany pochwy (cjstocele vaginalis), jeśli jest tak duża, że wystercza ze szpary sromowej. Wszelkie wątpliwości usuwa wówczas założenie cewnika do pęcherza moczowego. Pomyłka z torbielą gruczołu Bartholina jest mało prawdopodobna, gdyż ta ostatnia wy pycha przed sobą wargę sromową większą i zniekształca srom. Leczenie torbieli pochwy polega na całkowitym lub częściowym jej wycięciu.

About The Author

admin

Leave a Reply