1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Stężenie hemoglobiny po 3-miesięcznym leczeniu estradiolem

Badania różnych parametrów hemodynamiki krążenia w cyklu miesiączkowym wykazały, że w fazie lutealnej zwiększa się objętość minutowa serca. Jednocześnie następuje niewielki spadek oporu obwodowego, co zapobiega wzrostowi ciśnienia w tym okresie. Pod wpływem leczenia estrogenami objętość minutowa serca zwiększa się u kobiet z prawidłowym ciśnieniem i spada w nadciśnieniu. Podawanie doustnych środków antykoncepcyjnych przez 2-3 miesiące powoduje zwiększenie zarówno ogólnej objętości krwi, jak i objętości minutowej serca, średnio o 0,85 1/min (0,5-1,2 1/min). Zmniejszenie dawki estrogenów powoduje, że oprócz zwiększonej objętości osocza inne objawy hemodynamiczne ustępują. Składnik gestagenowy pozostaje bez wpiywu na zmiany hemodynamiczne.

Zmiany hemodynamiczne u kobiet otrzymujących estrogeny w okresie przekwitania są mało opracowane. Badania wykazały zwiększenie objętości osocza z jednoczesnym zmniejszeniem stężenia hemoglobiny, ale nie dającym obrazu niedokrwistości. Nie stwierdzono zmian w objętości minutowej serca. Jednoczesne podanie gestagenów zapobiega zmianom w hemodynamice.

Stężenie hemoglobiny po 3-miesięcznym leczeniu estradiolem zmniejsza się średnio o 7 g/1. Hematokryt w czasie leczenia estradiolem pozostaje na tym samym poziomie lub trochę się zmniejsza. Estradiol nie ma wpływu na średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH), średnią objętość krwinki czerwonej (MCV) oraz średnie stężenie hemoglobi-

– 197 ny w 100 ml krwinek wyrażone w procentach (MCHC). Stwierdzono nieznaczne, nieistotne statystycznie zwiększenie liczby krwinek białych.

About The Author

admin

Leave a Reply