1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Rozrodczaki są guzami litymi

Zwykle jednak cykle miesięczne przebiegają prawidłowo i ciąża nie jest wyłączona,

Rozrodczak jajnika ma skłonność do szybkiego wzrostu i do przerzutów drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Wzrost tego guza bywa tak szybki, że już w ciągu kilku miesięcy może wypełnić całą miednicę. Zdarzają się jednak guzy tego typu rosnące powoli i nie wykazujące cech szczególnej złośliwości.

Rozpoznanie rozrodczaka jajnika przed zabiegiem operacyjnym jest rzeczą niemożliwą. Jedyną cechą, która by mogła wzbudzić podejrzenie co do jego ewentualnego rozwoju w jajniku, jest -jak już wyżej wspomniano – występowanie guza u dziewcząt i u kobiet młodych oraz u osób z niedorozwojem narządów płciowych.

Rozrodczaki są guzami litymi, barwy żółtawoszarej, rzadko połączonymi zrostami z otoczeniem (chyba w późniejszych okresach rozwoju tego nowotworu). Leczenie w przypadkach rozrodczaka jest chirurgiczne i polega na usunięciu nie tylko schorzałego jajnika, ale i drugiego, a także macicy i jajowodów. Terapia promieniami rentgenowskimi w przypadkach nie nadających się do operacji, zwłaszcza jeśli powstały przerzuty guza, jest metodą z wyboru. Guzy te są bardzo wrażliwe na promienie Roentgena i pod wpływem naświetlania zwykle szybko się zmniejszają. Zastosowanie energii promienistej jest również wskazane po zabiegu operacyjnym w celach zapobiegawczych.

About The Author

admin

Leave a Reply