1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Procesy zapalne w macicy

Czasami dochodzi w tych przypadkach także do nieznacznego wyprostowania macicy.

Wskutek przesunięcia się macicy do przodu stwierdza się niekiedy częściowe przemieszczenie pęcherza moczowego przede wszystkim ku górze. W takich przypadkach występują zaburzenia jego czynności, przejawiające się w niemożności zupełnego jego opróżnienia, rozciągnięciu i upośledzeniu jędrności jego ścian, a nawet w powstaniu zapalenia pęcherza. Parcie na mocz, oddawanie go w niewielkich ilościach mimo wypełnienia pęcherza są również objawami bardzo dokuczliwymi.

Przemieszczenia całej macicy do tyłu (reiropositio, retroponatio uteri) ku kości krzyżowej może dokonać guz rozwijający się w załamku pęcherzowo- macicznym otrzewnej lub też przewlekły proces zapalny, w którego przebiegu dochodzi do zarośnięcia jamy Douglasa. Zdarza się to w końcowym okresie pozamacicznych, ropnych, ograniczonych zapaleń otrzewnej, w ropnych zapaleniach przydatków macicy, a także po zorganizowaniu się i wessaniu krwistka pozamacicznego. Zwracano uwagę, żc te same procesy zapalne, które w okresie ostrym powodują przemieszczenie macicy do przodu, mogą często być w okresie przewlekłym powodem przesuwania macicy ku tyłowi przez zrosty wytwarzające .się między tylną jej ścianą i otrzewną miedniczą.

Przemieszczenie macicy na prawo (dextropositio) lub na lewo (sini- stropositio) może spowodować guz lub wysięk umiejscowiony z boku macicy. Macica w takich wypadkach zostaje przesunięta ku stronie przeciwnej (zdrowej). Takiej samej zmiany może dokonać kurcząca się tkanka łączna lub blizna, bę dące pozostałością po procesie zapalnym tkanki miedniczej. Pociągają one macicę ku tej stronie, która była siedzibą schorzenia.

About The Author

admin

Leave a Reply