1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Płeć gonadałna i płeć somatyczna

Poczynając od 6 tygodnia zaczyna się różnicowanie struktury jąder – powstają cewki nasienne i komórki śródmiąższowe. Jajnik wprawdzie rośnie, ale jego histologiczne różnicowanie się jest nieuchwytne. Czynniki, które decydują o różnicowaniu gruczołów płciowych są mało znane. Przypuszcza się, że oba chromosomy płciowe odgrywają w tym procesie znaczną rolę, ale nie znamy mechanizmu ich działania. Nie wiadomo nawet, czy działają bezpośrednio czy za pośrednictwem uaktywniania genów w innych chromosomach. W ostatnich czasach zwrócono uwagę na współudział antygenu H-Y w tym procesie, ale nie jest jasne, czy jego obecność jest przyczynowo związana z różnicowaniem jąder, czy też jest jedynie biernym objawem tego procesu.

Kolejność morfologicznych zmian, które prowadzą od postaci niezróżni- cowanych do jednostki somatycznie zróżnicowanej jest z anatomicznego punktu widzenia szczegółowo opisana w szeregu pracach (Jirasek, 1977 Wilson, 1978 Moore, 1973).

W zasadzie chodzi o dalszy rozwój struktur powstałych w stadium niezróżnicowanym. Dalszy ich rozwój postępuje w kierunku męskiej lub żeńskiej typizacji. Różnicują się także takie struktury, które od początku nie miały natury dwoistej, stanowiące podstawę późniejszych zewnętrznych narządów płciowych. Na podstawie zewnętrznych cech charakteryzujących płód można określić jego płeć dopiero wtedy, gdy osiąga wielkość 40 – 50 mm, to jest na początku trzeciego miesiąca życia we- wnątrzmacicznego.

About The Author

admin

Leave a Reply