1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Określenie niepłodności pierwotnej

Niezbyt wyjaśniona jest dotąd sprawa wpływu ogólnych warunków na niepłodność płciową. Mogą one wpływać na nią albo w kierunku dodatnim, albo ujemnym. Wiek małżonków ma duże znaczenie dla powstawania ciąży, przy czym wiek kobiety ma o wiele większe znaczenie niż wiek mężczyzny. Pewne dane statystyczne przemawiają za tym, że kobiety, które wychodzą za mąż po czterdziestce, nie mają zwykle potomstwa (około 85%).

Ze względu na różnorodność przyczyn wywołujących niepłodność kobiet i ze względu na niemożność określenia w wielu przypadkach, dlaczego kobieta nie zachodzi w ciążę, przyjęty został w praktyce ginekologicznej podział przypadków niepłodności nie według stwierdzonych podstaw anatomicznych i fizjologicznych lub patologicznych, ale według danych zebranych w czasie badania podmiotowego, a więc wywiadów. Dzielimy zatem przypadki na takie, do których stosuje się określenie niepłodności pierwotnej (słerilitas primaria) i takie, które dotyczą kobiet już mających potomstwo, a nie zachodzących w ciążę po jednym lub kilku odbytych porodach czy poronieniach (sterilitas secundaria). Podział ten nie uwzględnia rzecz prosta żadnych czynników etiologicznych, które mogłyby rzucić światło na przyczynę niepłodności, ma jednak pewne znaczenie w ocenie rokowania w niepłodności oraz w wyborze odpowiedniego leczenia.

About The Author

admin

Leave a Reply