1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Wpływ hormonów płciowych na ośrodki mózgowe

Problemem, który interesuje nas obecnie, jest wpływ hormonów płciowych na ośrodki mózgowe, powodujący ich trwałe zróżnicowanie w kierunku męskim lub żeńskim, które dokonuje się pod koniec okresu płodowego lu’b w okresie neonatalnym. Badania Phoenixa i współpracowników (wyniki opublikowano w roku 1959) wykazały, że podanie testosteronu samicom świnek morskich w ostatnich dniach życia płodowego prowadzi nie tylko do maskulinizacji ich zewnętrznych narządów płciowych, lecz również do zmiany zachowania zarówno w okresie młodzieńczym, jak i w okresie dojrzałości. Stwierdzono mianowicie zaburzenia zachowania żeńskiego oraz pojawienie się zachowania męskiego. Efekt ten był ograniczony jedynie do osobników genetycznie żeńskich, natomiast osobniki męskie, którym podobnie podano testosteron, nie wykazały żadnych wyraźnych różnic, zarówno pod względem budowy, jak i zachowania. Dalsze badania wykazały, że efekt ten był trwały oraz że maskulinizacja osobników genetycznie żeńskich może być znacznie wzmocniona przez podawanie dużych ilości androgenów w okresie szczególnej wrażliwości, pod koniec życia płodowego (Goy i wsp., 1962 Goy, 1966). Podawaniem androgenów w okresie dojrzałości nie udało się wywołać podobnych zmian, jakie powodowało podawanie ich w okresie płodowym (Phoenix i wsp., 1959) i dlatego wysunięto hipotezę, że androgeny w okresie płodowym oddziałują na ośrodki mózgowe w ten sposób, iż określają ich determinację w kierunku męskim.

About The Author

admin

Leave a Reply