1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Jądro

Pomiędzy cewkami nasiennymi krętymi w płacikach jądra znajduje się tkanka śródmiąższowa (tkanka łączna wiotka), w której znajdują się komórki śródmiąższowe (Leydiga). Wydzielają one hormony płciowe męskie: testosteron i w niewielkich ilościach A4-androsten-3,17-dion. Komórki Leydiga występują licznie w jądrze noworodka w niewielkich ilościach u dziecka w wieku 1-12 lat oraz licznie w okresie dojrzało- ści płciowej. W rozwoju płodowym testosteron przyczynia się do różnicowania się podwzgórza w kierunku męskim oraz w ciągu dwóch miesięcy przed porodem przyczynia się do zstępowania jąder z jamy brzusznej do moszny. Do 12 roku życia testosteron wytwarzany jest przez jądro w minimalnych ilościach. W okresie pokwitania ilość wytwarzanego testosteronu znacznie się zwiększa i utrzymuje się na tym poziomie do około 40 roku życia. Odtąd ilość wytwarzanego testosteronu obniża się, początkowo powoli, a potem dość szybko. Testosteron wpływa na rozwój popędu seksualnego i męskich cech płciowych drugorzędowych i trzeciorzędowych.

Następstwem usunięcia jąder (wytrzebienia) przed okresem pokwitania jest brak popędu płciowego, niedorozwój narządów płciowych i brak wytwarzania się cech płciowych trzeciorzędowych. Następstwem wytrzebienia po okresie pokwitania jest zanikanie częściowe (rzadko całkowite) popędu płciowego, zanikanie cech płciowych trzeciorzędowych, a nawet częściowe zanikanie cech płciowych drugorzędowych.

About The Author

admin

Leave a Reply