1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

AMINY KATECHOLOWE – KONTYNUACJA

W świetle obecnych poglądów przyjmuje się, że hydroksylacja tyrozyny zachodzi w mitochondriach, przy czym wytworzona DOPA przechodzi do cytoplazmy, gdzie ulega dekarboksylacji do dopaminy. Następnie dopamina przemieszcza się do specjalnych elementów subkomórkowych o charakterze ziarnistości, zawierających !ł-hydroksylazę, enzym niezbędny do powstania noradrenaliny. Metylacja noradrenaliny do adrenaliny odbywa się w cytoplazmie komórek chromochionnych zawierających N-mety- lotransferazę.

Wytworzone aminy katecholowe są magazynowane w specjalnych strukturach wewnątrzkomórkowych, mających charakter pęcherzyków ziarnistych. Znajdują się one zarówno w obrębie zakończeń nerwów współczulnych, jak i w komórkach chromochtonnych rdzenia nadnerczy i mózgu.

Uważa się, że w regulacji szybkości wytwarzania amin kalecholowych zasadniczą rolę odgrywa hydroksylacja tyrozyny, będąca pierwszym etapem biosyntezy. Wynika to z dużej swoistości hydroksylazy tyrozy- nowej i stosunkowo malej zawartości tego enzymu w tkankach. Szybkość biosyntezy amin katecholowych zależy także od nich samych, poprzez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego bowiem wpływają hamująco na aktywność hydroksylazy tyrozynowej, Uważa się obecnie, że w regulacji syntezy amin katecholowych odgrywają również rolę prostaglan- dyny. Na wytwarzanie amin katecholowych w rdzeniu nadnerczy mają także wpływ czynniki hormonalne. Stwierdzono mianowicie, że kortyko- tropina oraz glikokortykosteroidy, wytwarzane przez część korową nadnerczy, powodują wzrost aktywności N-metylotransferazy i w ten sposób wpływają na wytwarzanie adrenaliny. Pod wpływem pobudzenia nerwowego, zarówno w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy, jak i w zakończeniach nerwowych, dochodzi do uwolnienia amin katecholo- wych. Proces ten polega przede wszystkim na zjawisku egzocytozy z jednoczesnym uwolnieniem fl-hydroksylazy dopaminy.

About The Author

admin

Leave a Reply