1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zespół stomatologiczny

Opieka stomatologiczna jest integralną częścią opieki zdrowotnej. Na opiekę stomatologiczną składa się działalność profilaktyczna, lecznicza i rehabilitacyjna. Działalność profilaktyczna (zapobiegawcza) ma na celu niedopuszczenie do powstania choroby, a działalność rehabilitacyjna — przywrócenie czynności narządu żucia, jeśli choroba lub leczenie upośledziło czynność. Najprostszym przykładem może być profilaktyka fluorowa, mająca zapobiec powstawaniu próchnicy zębów. Działalność lecznicza jest konieczna, jeśli próchnica już powstanie, a rehabilitacyjna — jeśli uzupełnia się braki zębowe, powstałe właśnie wskutek niedoskonałej działalności profilaktycznej i leczniczej. Z powyższego wynika niezwykle ważna rola zapobiegania w opiece stomatologicznej.

Wszystkie kierunki działania opieki stomatologicznej, a szczególnie profilaktyka, muszą być stale wspierane szerzeniem oświaty zdrowotnej, która podnosząc świadomość społeczeństwa, wzmaga skuteczność działania opieki stomatologicznej.

About The Author

admin

Leave a Reply