1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zbyt silny zrost tkanki łożyskowej

Zbyt silny zrost tkanki łożyskowej ze ścianą macicy nazywamy łożyskiem wrośniętym (placenta increta). Schorzenie to występuje bardzo rzadko, 1 na 6 000 porodów i powstaje wskutek zrostów pomiędzy łożyskiem a ścianą macicy, co możemy stwierdzić w obrazach histologicznych. Częstą przyczyną nieodklejania się łożyska jest jego niewłaściwe umiejscowienie w trzonie. Zazwyczaj umiejscawia się ono na przedniej lub tylnej ścianie macicy. Jeśli natomiast umieści się w jej rogu w miejscu ujścia jajowodów lub też na bocznej ścianie, to wskutek słabo lub wcale nie wykształconej doczesnej w tych miejscach kosmki głębiej wrastają w podłoże. Części łożyska umiejscowione na przedniej i tylnej ścianie odklejają się dobrze, natomiast z rogów i bocznych ścian — źle. Łożysko skórzaste, dzięki swojej budowie i dużej powierzchni trudno przesuwa się w stosunku do kurczącej się ściany macicy, a więc fałduje się z nią razem, źle się odkleja i nie zostaje spychane ku dołowi bólami trzeciego okresu. Łożyska obrzeżone i dodatkowe, które zazwyczaj umiejscawiają się w rogu, również źle odklejają się od miejsca łożyskowego. Z dalszych przyczyn nieodklejania się łożyska, musimy uwzględnić szybki poród samoistny lub nagłe, operacyjne wydobycie płodu. Wiąże się to z wtórnym osłabieniem bólów lub też z wrodzonym niedokształceniem mięśniówki macicy.

Już nam wiadomo, że z każdym zatrzymaniem łożyska wiąże się nieprawidłowy skurcz mięśniówki macicy, co jeszcze bardziej utrudnia jego odklejanie. W miejscu, gdzie łożysko jest jeszcze przyklejone, mięśniówka jest cienka, gdy przeciwnie w pozostałych częściach kurczy się coraz bardziej i grubieje. Poniżej części przyklejonej powstaje wał mięśniowy, leżący wyżej lub niżej na trzonie macicy, wypuklający się do jego jamy w kształcie pierścienia, umiejscowionego w ińiejscu przejścia dolnego odcinka w trzon. Wał ten określamy jako przewężenie (strictuia). Jest to skurcz toniczny pierścienia skurczowego, wskutek czego macica przybiera kształt klepsydrowaty. Prawie nigdy bez uśpienia ręką wewnętrzną nie można pokonać tego silnego przewężenia.

About The Author

admin

Leave a Reply