1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zapalenie osierdzia

Zapalenie osierdzia (pericarditis iheumatica) występuje rzadko bez zmian w innych warstwach serca. Charakteryzuje się niezmiernie ciężkim stanem ogólnym dziecka, dużym niepokojem i bólem w okolicy serca, nasilającym się podczas ruchu. W zależności od nagromadzenia płynu w worku osierdziowym powiększa się stłumienie bezwzględne serca. U podstawy serca stwierdza się tarcie osierdzia, o nasileniu zależnym od ilości wysięku. Tony serca są ciche, co nakazuje różnicować zapalenie worka osierdziowego ze zmianami w mięśniu sercowym. W tych przypadkach rozstrzyga badanie radiologiczne. Trójkątny cień serca, podstawą zwrócony ku dołowi, łącznie z brakiem pulsacji serca przemawia za zapaleniem osierdzia.

Wskutek zmian w sercu może dochodzić do niewydolności krążenia z charakterystycznymi jej objawami, zastojem w płucach, powiększeniem wątroby i obecnością płynu w jamach surowiczych. Za tłem reumatycznym wyżej opisanych obrazów klinicznych choroby serca przemawia znaczne przyspieszenie opadania krwinek czerwonych, obniżenie frakcji albuminowych białek osocza oraz zwiększenie alfa-globulin i gamma-glo- bulin. Ilość alfa-globulin wzrasta na początku, a gamma-globuliny w dal- szym okresie choroby. Narastają także we krwi mukoproteiny i pojawia się proteina C. Poziom antystreptolizyn, antyhialurioniidazy i antystrepto- kinazy podnosi się w chorobie reumatycznej powyżej 2-0-0 jednostek w ml surowicy.

About The Author

admin

Leave a Reply