1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zapalenie dziąseł w przebiegu gnilca

CHOROBY JĘZYKA

Znaczna większość zmian chorobowych języka pozostaje w związku z innymi chorobami i jest szczegółowo omówiona w odpowiednich rozdziałach. Wymienimy tutaj zmiany zapalne zanikowe i w niedoborach witamin grupy B (język obrzęknięty, bolesny, popękany albo czerwony, gładki), w celiakii, niedokrwistości niedobarwliwej (język blady, wygładzony), w niedokrwistości złośliwej (język o zabarwieniu łososiowatym), w płonicy (język początkowo obłożony, później „malinowy”) dalej wymienić należy przerost języka w niedoczynności tarczycy i w chorobie Downa i jego zanik w chorobach wyniszczających. Suchy język spostrzega się w chorobach przebiegających z odwodnieniem. Częstym objawem jest obłożenie języka nalotem. Nalot posiada najczęściej zabarwienie białe, rzadziej o odcieniu brązowym lub szarym. Może on zjawiać się w każdym schorzeniu przebiegającym z upośledzeniem łaknienia, a z reguły pojawia się w chorobach przewodu pokarmowego. W okresie wczesnego niemowlęctwa nierzadko nalotowi towarzyszą pleśniawki.

Język olbrzymi (macroglossia) występuje w przebiegu innych chorób (np. obrzęk śluzakowy, choroba Downa, niektóre postacie głębokiego niedorozwoju umysłowego), natomiast bardzo rzadko spostrzega się samoistny przerost języka. Ponieważ większa objętość języka u dzieci, a zwłaszcza u niemowląt, jest cechą fizjologiczną, właściwe rozpoznanie może być niekiedy trudne. Należy podkreślić, że naczyniaki języka mogą imitować jego przerost. Leczenie przerostu języka ogranicza się do leczenia choroby podstawowej.

About The Author

admin

Leave a Reply