1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zachęta do kopulacji

Nie każda zachęta do kopulacji przez samicę doprowadza do kopulacji. Niejednokrotnie mimo zachęty ze strony samicy samiec nie kopu- luje.

Zachęta do kopulacji ze strony samca w najprostszych przypadkach (pawiany, niektóre makaki) polega po prostu na podejściu do samicy i próbie kopulacji, często poprzedzanej obwąchiwaniem jej okolicy ano- genitalnej, u innych małp towarzyszy temu specjalne zachowanie, na przykład machanie gałęzią u szympansa (Pan troglodytes).

Typową pozycją kopulacyjną u małp jest krycie samicy od tyłu. U szeregu gatunków, zwłaszcza u makaków i pawianów, występuje chwyt palcami tylnych kończyn za kostki nóg samicy (ryc. 8). U małp tych bardzo często występuje seria pojedynczych (w kilkuminutowych odstępach) kopulacji w czasie każdej występuje po kilka ruchów frykcyjnych, z których ostatni zakończony jest ejakulacją. Zwykle występują liczne ejakulacje. Ten wzorzec kopulacyjny odpowiada typowi 9 w klasyfikacji Dewsbury’ego. Obserwujemy go u takich gatunków, jak makak japoński (Macaca fuscata), rezus (Macaca mulatta), pawian płaszczowy, pawian czakma (Papio ursinus), podczas gdy u innych – na przykład pawiana anubisa {Papio anubis) – spotykamy typ 11, ten sam co u człowieka. U niektórych gatunków małp występuje kilka pozycji kopulacyj- nych, na przykład goryle (Goniła gorilla) w niewoli kopulują między innymi w pozycji ventro-ventra!nej (ryc. 9). U samic niektórych gatunków małp (m. in. u rezusa) występuje w czasie ejakulacji specjalna reakcja polegająca na odwracaniu głowy w kierunku samca, cmokaniu, wyciąganiu do niego rąk i przyciskaniu do siebie (Zumpe, Michael, 1977), a na przykład samica pawiana czakma wydaje specjalny glos (De Vore, Hall, 1965). Jednocześnie u samicy rezusa zauważono znacznie mniejszą liczbę zachę,t do kopulacji po kopulacjach zakończonych ejakulacją. Podobnie jak u gryzoni, zwraca tu uwagę występowanie rozmaitych wzorców kopulacyjnych, nawet u bardzo blisko spokrewnionych gatunków, jak na przykład pawiany anubis i czakma.

About The Author

admin

Leave a Reply