1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zabieg operacyjnym Wertheima

Pamiętać jednak trzeba, że krwotoki z owrzodzeń rakowych są następstwem rozpadu nowotworu, dlatego należy używać łyżeczki z całą ostrożnością, ograniczając się do usunięcia kruchych mas rakowych aż do twardego dna owrzodzenia. Dno to należy potem przypalić żegadłem Paque- lina.

Jakkolwiek w pewnych przypadkach można po wyłyżeczkowaniu mas nowotworowych i kauteryzacji spostrzegać przejściowe polepszenie ogólnego stanu zdrowia chorej, o wicie częściej zabieg ten staje się w następstwach swoich szkodliwy z powodów, o których wyżej wspomniano.

Silne, powtarzające się krwawienia próbowano też leczyć przez podwiązanie tętnicy podbrzusznej, ale wyniki nie były zbyt zachęcające. Utrzymanie w czystości części płciowych jest w przypadkach zaniedbanego raka rzeczą konieczną ze względu na obfite nieraz i cuchnące uplawy. Poleca się zatem przestrzykiwania pochwy rozczynami przeciwgnilnymi (lizoform i %, nadmanganian potasu i-2% itp.) z dodatkiem środków odwaniających, raz lub w razie potrzeby kilka razy dziennie, a także zasypywanie powierzchni nowotworu proszkami działającymi w podobny sposób.

Co do wyników leczenia operacyjnego raka szyjki macicznej (rozszerzony zabieg brzuszny Wertheima) to na ogól należałoby przyjąć, że wyleczenie – po upływie 5 lat kontrolnych spostrzega się w 50% przypadków, jeśli węzły chłonne nie były zajęte, i w około 20% przypadków, jeśli były objęte procesem chorobowym. Ponieważ jednak do przerzutów raka dochodzi niekiedy (w około 10% przypadków) dopiero po upływie pięciu lat od operacji, o trwałym wyniku można by mówić dopiero po upływie 10 lat od operacji. Wobec tego odsetek trwałego wyleczenia po zabiegu operacyjnym Wertheima byłby znacznie niższy i wynosiłby od 20-30%.

About The Author

admin

Leave a Reply