1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Uszkodzenie płuc

Do uszkodzenia płuc dochodzi najczęściej w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza samochodowych, rzadziej na skutek zgniecenia ciężkim przedmiotem oraz w wyniku upadku z wysokości [1, 2, 4, 5, 6], W warunkach pokojowych bardzo rzadko dochodzi do zranień ściany klatki piersiowej i uszkodzenia płuc z powodu postrzału [3], a nieco częściej z powodu ran kłutych i tłuczonych [6, 7], Śmiertelność wynikająca z ob-rażeń płuc waha się od 2,5 proc. do 57 proc. [6]. Tak rozbieżne wyniki należy wiązać z niejednolitą klasyfikacją i doborem przypadków oraz często ze współistniejącymi obrażeniami innych narządów i okolic ciała.

Zdaniem Nowickiego [5] obrażenia klatki piersiowej można podzielić na trzy zasadnicze postacie: 1) wstrząśnienie klatki piersiowej, 2) ściśnie- nie klatki piersiowej, 3) stłuczenie klatki piersiowej. W postaci pierwszej nie stwierdza się morfologicznych zmian narządów klatki piersiowej, a uraz na drodze odruchów wegetatywnych może doprowadzić do wstrząsu a nawet zgonu. W postaci drugiej nie dochodzi do uszkodzenia rusztowania kostnego, lecz do wylewów krwawych i pęknięć płuc oraz obrażeń serca i wielkich naczyń. Towarzyszy im często zamartwica urazowa z utratą przytomności, dusznością i sinicą oraz wylewami podspojówko- wymi. Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej wskazuje na miękkie zacienienia oraz zagęszczenia linijne w miąższu płuc. W postaci trzeciej stłuczenia klatki piersiowej prowadzi do jej uszkodzenia i dużego za-burzenia funkcji na skutek bólu i ruchów paradoksalnych. W tych przypadkach dochodzi często do stłuczenia płuc z nacieczeniami krwawymi, kłującym bólem i 'krwiopluciem.

W wyniku ciężkich zgnieceń klatki piersiowej dochodzi do zespołu Perthesa (4). Objawia się on obrzękiem górnej części tułowia, szyi, twarzy, wybroczynami podspojówkowymi, wybroczynami na dnie oka, a nawet ślepotą. Towarzyszy temu pienisto-krwista wydzielina z dróg oddechowych.

Z przeglądu piśmiennictwa i obserwacji własnych wynika, że obrażenia płuc należą do obrażeń groźnych i często źle rokujących. Ciężki stan chorego często potęguje się z powodu obrażeń innych narządów i okolic ciała. Tym właśnie obrażeniom płuc, współistniejącym z obrażeniami innych narządów i okolic ciała, poświęcono niniejszą pracę.

About The Author

admin

Leave a Reply