1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Strefa mieszkalna. Terytorium

Strefą mieszkalną (home rangę) nazywamy całkowity obszar zajmowany w ciągu całego życia przez pojedyncze zwierzę lub grupę zwierząt, obejmujący okresowe terytoria, strefy pobytu oraz łączące je drogi migracji (Heymer, 1977). W przypadku zwierząt spędzających lata i zimy w różnych obszarach geograficznych mówimy o ich letnich i zimowych strefach mieszkalnych (Jolly, 1972). Strefa mieszkalna może obejmować powierzchnię kilku centymetrów kwadratowych (np. niektóre osiadłe zwierzęta morskie) lub rozciągać się na przestrzeni wielu tysięcy kilometrów (np. ptaki odbywające migracje zimowe). Strefę mieszkalną posiadają wszystkie gatunki zwierząt, natomiast terytorium występuje jedynie u niektórych gatunków. Terminem tym określamy wycinek strefy mieszkalnej, oznaczony w jakiś sposób i broniony przez jednego osobnika, parę osobników lub ich grupę przeciwko innym przedstawicielom tego samego gatunku. Terytorium może mieć charakter:

– 1) przestrzenny, gdy przez cały czas jest broniony tylko jeden wycinek strefy mieszkalnej

– 2) przestrzenno-czasowy, gdy zwierzę w ciągu dnia przebywa wiele kilometrów stosunkowo dużego obszaru, przy czym wiadomo, że zawsze o określonej porze dnia przebywa w ściśle określonym miejscu. Taki rodzaj terytoriów spotykamy u różnych kotów, między innymi rysi, gepardów.

About The Author

admin

Leave a Reply