1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Seksualność w sensie ogólnospołecznym

Seks w sensie biologicznym jest widziany przez socjologa jako transfer dla kultury, jest „obudowany” wzorami kulturowymi i plastycznymi. Przypisuje mu się znaczenia wykraczające poza to, co zawierają w sobie czynności seksualne, pojęte jako kontakt organów seksualnych,' i efekt ich działania (orgazm, prokreacja, ból). Nie tylko czynnościom, ale i ludziom, którzy je wykonują, przydaje się wartości określone kulturowo bądź sami wykonawcy przypisują je sobie zależnie od kontekstu (np. aktywność seksualna jako dająca wysoki czy niski status lub też podnosząca samopoczucie). ,

Seksualność w sensie ogólnospołecznym jest wprowadzeniem modyfikacji kulturowych w sferę biologii człowieka (tak jak w stosunku do innych elementarnych potrzeb ludzkich) przez ograniczanie i wskazywanie sposobów ekspresji, prowadzących do trwałych powiązań w grupach i zbiorowościach ludzkich, jak i poprzez instytucjonalizację pożądanych zachowań, wreszcie eliminację innych celów seksualnych. Seksualność w sensie jednostkowym interesuje także socjologa jako:

– a) model równoważenia trzech właściwości: uzdolnień fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych (afektywnych), b) wzajemne powiązania i oddziaływania tych właściwości, c) ich stosunek do społecznej regulacji i stosunek jednostki do norm i wartości. Na gruncie wartości dochodzi do „wymieszania się” aspektu działań ludzkich: biologicznego, osobowości, społecznego, estetycznego czy politycznego, a seks jest z tymi wartościami – różnie w różnych epokach – związany. Mówimy więc o zjawiskach przewagi gatunkowego punktu widzenia nad społecznym czy osobniczym, o autonomizacji którejś z wartości lub o instrumentalnym potraktowaniu, gdy jakaś wartość służy jako środek do uzyskania innej.

Socjologia seksu, rozpatrując mechanizmy społecznej regulacji zachowań wyodrębnionych jako życie skesualne człowieka, zajmuje się instytucjami przedmałżeńskich kontaktów płci i wychowaniem seksualnym, mechanizmami doboru małżeńskiego, współżyciem seksualnym w ramach małżeństwa i poza tą instytucją.

About The Author

admin

Leave a Reply