1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Rozsądne i spokojne zachowanie się w przebiegu krztuśca

Rozsądne i spokojne zachowanie się w czasie napadu kaszlu wpływa korzystniej niż niepokój i nadmierna pomoc.

Dotychczasowe wyniki dowodzą zgodnie, że chloromycetyna i streptomycyna wywierają bardzo korzystny wpływ na przebieg krztuśca, podobnie aureomycyna, terramycyna, rowamycyna i wiele innych. Chloromycetyna szybko wyjaławia ustrój z pałeczek krztuśca, wpływa na zmniejszenie liczby, jak i natężenie napadów kaszlu, zapobiega powikłaniom i skraca okres choroby. Stosuje się ją w dawkach 5-0—1-0-0 mg na kilogram wagi ciała na dobę (dzieląc tę dawkę na 3—4 równe porcje) przez okres 7—1-0 dni. U dziecka, które skontaktowało się z chorym na krztusiec, wczesne zastosowanie chloromycetyny zapobiega często wystąpieniu choroby. Korzystne działanie streptomycyny ujawnia się szczególnie w okresie wczesnym krztuśca podawanie jej wskazane jest zwłaszcza u dzieci z zakażeniem gruźliczym w celu zapobieżenia możliwości zaostrzenia procesu swoistego. Streptomycynę stosujemy w dawce 5-0 mg na kilogram wagi ciała na dobę, wstrzykując ją domięśniowo codziennie przez okres 6—1-0 dni.

About The Author

admin

Leave a Reply