1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY SEKSUOLOGII

Formalnie rzecz biorąc, psychologia czynności seksualnych człowieka należy do tego jej działu, który zajmuje się problemami motywacji, a także procesami emocjonalnymi. Jednakże czytelnik szukałby raczej bezowocnie śladów wpływu psychologii współczesnej na uformowany w środowisku klinicystów system wiedzy, zwany seksuologią. Podobnie jak bezowocnie by szukał wiedzy seksuologicznej uformowanej poza kliniką. Nie miejsce tu na zgłębianie przyczyn tego stanu rzeczy. Zbyt wiele jeszcze istotnych społecznie problemów pozostaje poza zakresem zainteresowań akademickiej psychologii, co ani psychologii, ani tym problemom nie wychodzi na korzyść. Czynności seksualne nie są tu wyjątkiem. Warto jednak wskazać na kilka nieporozumień utrudniających zmianę takiej sytuacji. Panuje pogląd, że seks jest to dziedzina,

– 0 której w istocie rzeczy zbyt mało wiemy, aby można było pozwolić sobie na systematyzację istniejącej wiedzy ponadto jest to tematyka podszyta sensacyjnością, jakiej powinien unikać szanujący się badacz. Dochodzi do tego jeszcze pogląd, że jest to margines problemów psychologicznych człowieka, którego losy życia decydują się w toku realizacji czynności zawodowych kształtowania światopoglądu lub w ogóle w walce o byt.

About The Author

admin

Leave a Reply