1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy ma kształt wydłużonej rurki, zbudowanej z warstwy komórek nabłonkowych otoczonych warstwą mięśni. Dzieli się on na 3 odcinki: jelito przednie, środkowe i tylne (ryc. 5.2), z których tylko środkowe rozwija się z endo- dermy. Jelito przednie i tylne powstają z ektodermy i wysłane są chitynowym oskór- kiem, który jest zrzucany w czasie linienia stawonoga.

Jama gębowa stanowi pierwszy odcinek jelita przedniego i prowadzi do gardzieli (pharynx), za którą znajduje się przełyk (oesophagus). U niektórych stawonogów przełyk ma uchyłki (diverticula) spełniające różne funkcje. U owadów przełyk prowadzi do przedżołądka (proventriculus), zaopatrzonego w wyrostki chitynowe i ząbki pomagające w przecieraniu pokarmu. Do jamy gębowej otwierają się przewody gruczołów ślinowych. Zależnie od rodzaju pobieranych pokarmów ślina zawiera różne składniki, np. antykoaguliny, aglutyniny itp. Ślina stawonogów pasożytniczych często działa drażniąco lub znieczulająco na skórę żywiciela, czasami zawiera substancje toksyczne lub alergogenne.

About The Author

admin

Leave a Reply