1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Przestrzeganie zasad higieny

Przestrzeganie odpowiedniej diety, powstrzymanie się od pokarmów i napojów działających podniecająco na serce i cały system krążenia, dbanie o regularny stolec itp. wpływają korzystnie na ustępowanie objawów wypadowych i przeciwdziałają odkładaniu się tłuszczu w tkankach. Przebywanie na świeżym powietrzu, wieczorne zmywanie zimną wodą, nie wyczerpujące ćwiczenia gimnastyczne po wstaniu z łóżka i przed udaniem się na spoczynek wpływają hartująco na naczynia skórne i na wzmocnienie serca.

Lata przejściowe, jak już wspominano, są tym okresem w życiu kobiety, w którym szczególnie często przychodzi do rozwoju raka. Ponieważ wyniki leczenia tego nowotworu są tym korzystniejsze, im wcześniej zostanie on rozpoznany, uświadamianie kobiet pod tym względem i zwracanie uwagi na pierwsze jego objawy jest rzeczą konieczną.

Przestrzeganie przez kobietę zasad czystości, kontrola własnych czynności płciowych, a przede wszystkim nielekceważenie nawet drobnych objawów ginekologicznych, ma w okresie przekwitania szczególnie duże znaczenie. Niezależnie bowiem od skłonności do występowania w tym czasie raka macicy wchodzą tu w grę najrozmaitsze schorzenia części płciowych, które pozostają w związku ze stopniowym upośledzeniem czynności wkrewnych jajników oraz zmianami zanikowymi narządów rodnych (świąd sromu, uplawy, zmiany zapalne śluzówki pochwy i macicy itd.). Nie ulega jednak wątpliwości, że kobiety, które przez całe życie przestrzegały zasad higieny i w trosce o swoje zdrowie dbały o kulturę własnego ciała, rzadziej podlegają schorzeniom okresu przekwitania, wolniej się starzeją i do późnych jeszcze lat zachowują rzeźkość i sprawność fizyczną.

About The Author

admin

Leave a Reply