1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

PRZEPUKLINY I PRZEMIESZCZENIA DO NICH KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Przepuklina pachwinowa (hernia inguinalis) zdarza się u płci żeńskiej o wiele rzadziej niż u męskiej, gdyż processus vaginalis peritonei jest u dziewcząt na ogól węższy niż u chłopców i zamyka się wcześniej.

Czynnikiem usposabiającym do jej powstania u kobiet jest w okresie dojrzałości płciowej ciąża, która wpływa na osłabienie i utratę jędrności ściany brzusznej tym bardziej, że bardzo często nieodpowiednie zachowanie się kobiet w połogu i zbyt wczesne rozpoczęcie ciężkiej pracy fizycznej nie dopuszczają, aby w obrębie powłok brzusznych przyszło do zupełnego powrotu do prawidłowych stosunków anatomicznych. Czasami powłoki te mogą być z natury mało elastyczne, łatwo rozciągliwe i podatne, tak że poród powoduje trwałe ich upośledzenie na przyszłość, a tym samym ułatwia powstawanie przepukliny. Dlatego przepuklina pachwinowa, zwana też u kobiet przepukliną wargi sromowej większej (hernia labialis), powstaje w większości przypadków u tych, które już rodziły.

Przepuklina pachwinowa zawiera zwykle pętle jelita – cienkiego lub grubego – albo też sieć. W rzadkich przypadkach w worku przepuklinowym może znaleźć się jajnik, ciężarny lub nicciężarny jajowód, ropniak jajowodu, ciężarna lub nieciężarna macica i to sama lub z przydatkami jednej strony, lub obydwu.

Należy pamiętać, że wodniak kanału Nucka przypomina niekiedy do złudzenia przepuklinę wargi sromowej większej. Przepuklina udowa (hernia femoralis, hernia cruralis) zdarza się u kobiet o wiele rzadziej niż pachwinowa, jest jednak zjawiskiem prawie czterokrotnie częstszym u kobiet niż u mężczyzn. Tłumaczy się to tym, że u płci żeńskiej istnieją dogodniejsze do jej powstania warunki anatomiczne.

Uwięźnięcie przepukliny udowej jest łatwiejsze niż pachwinowej ze względu na ciaśniejszy i dłuższy worek przepuklinowy. Należy ona jednak do wyjątków w ciąży, albowiem w miarę powiększania się macicy pętle jelit są spychane ku górze i do boków. W każdym jednak razie, jeśli w jakimkolwiek okresie ciąży (a także połogu) dojdzie do uwięźnięcia jej, zabieg operacyjny nie daje gorszych wyników niż poza ciążą.

About The Author

admin

Leave a Reply