1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Przepuklina

Leczenie jest wyłącznie operacyjne i wymaga wysokich kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich. Śmiertelność jest bardzo duża i zależy od rodzaju wady, wczesnego rozpoznania oraz od wyszkolenia chirurga i umiejętnej opieki nad dzieckiem. Pierwszym etapem leczenia jest zwykle gastrostomia lub założenie do żołądka cewnika polietylenowego na stałe i karmienie dziecka tą drogą.

Przepuklina rozworu przełykowego jest wadą rzadką. Polega ona na wrodzonym rozszerzeniu przepony w miejscu rozworu przełykowego oraz słabym umocnieniu przełyku do przepony, w następstwie czego wpust i część żołądka przedostają się powyżej przepony. Ponieważ często współistnieje zwiotczenie wpustu, treść żołądkowa powraca do przełyku, co objawia się wymiotami w pozycji leżącej dziecka. Czasem dochodzi do tzw. reflux-oesophagitis (zapalenie przełyku spowodowane zarzucaniem kwaśnej treści żołądkowej). O rozpoznaniu rozstrzyga badanie rentgenowskie.

Leczenie polega na utrzymywaniu dziecka w pozycji zbliżonej do pionowej i stosowaniu zagęszczonych mieszanek mlecznych. W dalszym etapie — leczenie operacyjne.

Kurcz wpustu (achalasia) lub zwiotczenie wpustu (chalasia) jest wynikiem zaburzeń współdziałania między ruchami przełyku a rozwieraniem się wpustu. W warunkach prawidłowych każdy kęs lub łyk, zbliżając się do wpustu, powoduje zlużnienie mięśni i otwarcie się wpustu, który poza tym jest stale zamknięty, uniemożliwiając przedostawanie się treści żołądkowej do przełyku. Zarówno zwiotczenie, jak i kurcz wpustu objawiają się wymiotami, zwłaszcza w pozycji leżącej dziecka. O rodzaju wady informuje najczęściej badanie rentgenowskie z użyciem kontrastu

About The Author

admin

Leave a Reply