1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Pryszczykowate zapalenie jamy ustnej

Pryszczykowate zapalenie jamy ustnej (stomatitis aphthosa). Jest to choroba zakaźna, wirusowa, wywołana prawdopodobnie przez kilka rodzajów wirusów. Określana jest także jako stomatitis herpetica, ulce- rosa, ulceromembianacea, iniectiosa itp. Najczęściej zapadają na nią dzieci między 2 a 5 rokiem życia, niekiedy kilkakrotnie. Poziom higieny osobistej ma pewien związek z zapadalnością. Początek choroby jest nagły, nierzadko z wysoką gorączką, sięgającą 4-0°C. Na śluzówce jamy ustnej tworzą się pęcherzyki, które łatwo pękają, tworząc mniej lub więcej rozległe owrzodzenia, pokryte szarożółtymi nalotami z żywo- czerwoną obwódką. Owrzodzenia te są bolesne i utrudniają w znacznym stopniu przyjmowanie pokarmu. Zmiany chorobowe, niezależnie od początkowego umiejscowienia, rozprzestrzeniają się zwykle po całej jamie ustnej, obejmując również język, a nawet niekiedy gardziel. Dziąsła są zwykle obrzęknięte, przekrwione i łatwo krwawią przy dotyku. Wskutek wtórnego zakażenia, zwłaszcza krętkami, powstaje zapach gnilny z ust (fetor ex ore) oraz obrzęk zapalny węzłów chłonnych podszczękowych. Przebieg choroby bywa różny: od postaci lekkich, bezgorączkowych — do bardzo ciężkich z długotrwałą, wysoką gorączką. Podobnie i czas trwania rozciąga się od 4 do 14 dni. Niekiedy dziecko ulega znacznemu wyniszczeniu i odwodnieniu z powodu niemożności przyjmowania pokarmów, a nawet nupojów. Powikłania w postaci angina Ludovici, parotitis purulenta, lymphadenitis purulenla zdarzają się rzadko.

Leczenie jest mało skuteczne i ogranicza się głównie do zapobiegania dodatkowemu zakażeniu. Można więc stosować płukania lub pędzlo- wania jamy ustnej środkami odkażającymi, jak 3% woda utleniona (1 łyżka na szklankę wody do płukania), piolctanina w 1—2% roztworze do pędzlowania itp. w połączeniu z innymi środkami np.

About The Author

admin

Leave a Reply