1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Proces mentalizacji – rozwinięcie

Z obserwacji klinicznych wynika, że osoby charakteryzujące się negatywnymi postawami emocjonalnymi wobec seksualizmu mają równocześnie słabiej rozwiniętą mentalizację potrzeby seksualnej. Lękowy lub niechętny stosunek do życia erotycznego sprzyja uruchomieniu psychologicznych mechanizmów obronnych, wśród których najczęściej pojawia się mechanizm wyparcia, przybierający niekiedy postać tzw. obrony spostrzeżeniowej (Sears, 1944). Wyparcie jest mechanizmem psychologicznym, polegającym na niekontrolowanym racjonalnie usuwaniu ze świadomości tych wszystkich zjawisk psychicznych, które wywołują lęk lub inne nieprzyjemne emocje. Jest to, inaczej mówiąc, pozorne zapominanie wydarzeń, faktów, własnych myśli, które powiązane są z nieprzyjemnymi odczuciami. Wyparcie, podobnie jak i inne psychologiczne mechanizmy obronne, spełnia w zasadzie rolę pozytywną, ponieważ broni człowieka przed przewlekłymi i wyczerpującymi stanami napięć psychicznych. Pozytywna rola wyparcia uwidacznia się np. w stopniowym zapominaniu okoliczności związanych ze śmiercią bliskiej osoby lub zapominaniu niektórych niepowodzeń życiowych. Dla sprawnego funkcjonowania człowieka niezbędne jest jednak występowanie wszelkich mechanizmów obronnych we właściwych proporcjach. Wyparcie może przeszkodzić w normalnym funkcjonowaniu zarówno wówczas, jeśli będzie zbyt słabo rozwinięte (przewlekłe utrzymywanie się napięcia psychicznego, niemożność powrotu do normalnego funkcjonowania po przykrych wydarzeniach), jak i wówczas, gdy będzie mechanizmem nadmiernie rozwiniętym, utrudniającym rozwijanie samo- poznania i samokontroli.

About The Author

admin

Leave a Reply